0
0
Vota!

6. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 001/2019 Ple del pressupost vigent de la Corporació..

Han rebut una subvenció de la diputació de 316.000€.

La subvenció que es va donar era per a fer un teatre, que ja estava iniciat pel Sr Torné. L’ajuntament no ho torna, ni tampoc ho inclou en els pressupostos d’anys successius.

Revocació, caldrà tornar aquesta subvenció.

En l’adquisició del local del Carrer Catalunya, s’ha fet algun acord amb la Generalitat?

Davant la obtenció d’una subvenció per al finançament de les obres de construcció de la biblioteca de l’espai de can Prat per un import de 316.000 euros, no prevista inicialment al pressupost vigent, es pretén destinar el finançament inicialment previst per aquest espai a l’adquisició del local del carrer Catalunya.

F Jiménez (PDECAT). Aquesta proposta ja es va informar a la JGL.  S’ha rebut una subvenció per a les obres de la biblioteca Can Prat, subvenció sobrevinguda, per tant per clarificar el projecte on es dediquen els imports es fa aquest canvi de partida. L’adquisició del local del carrer Catalunya s’adequa a l’economia del mateix.

Rafa Bernabé (ILFC). No som capaços de recordar si havíem acordat un preu per aquest locals i quin és? Una partida a ús finalista es pot destinar a un altre ús?

A Profitós /ERC). Aquest punt va lligat a la biblioteca nova de l’espai Can prat. La subvenció sobre el canvi d’usos. Ja teníem una subvenció prèvia de la generalitat sobre els 700.000€, i que l’ajuntament es va gastar, que la generalitat ho va reclamar i no s’ha retornat. Quin és l’estat exacte d’aquest procediment?

F Jiménez (PDECAT). Està dins de la legalitat, és un procediment que es contempla. No ens pot dir el preu acordat. Cal que complementi l’alcalde la informació sobre la negociació.

F Colomé (PDECAT). L’incasol demanava 700.000€, a l’última reunió fa 15 dies es va encarregar un informe de taxació de preu de mercat real, que està sobre els 250.000 i els 350.000€. Han pagat la taxació. Per poder dedicar aquest local a equipaments. La Generalitat no ha demanat res per retornar.

Rafa Bernabé (ILFC). El govern té un mandat de retornar els diners de Rajoy, nosaltres som una oposicio tova en aquests aspectes... però qualsevol ciutadà podria denunciar aquest ajuntament.

A Profitós (ERC). Amb la subvenció pràcticament cobrim el preu del local. Aquest local fa molts anys que està a disposició de l’ajuntament, però no ens posàvem d’acord en el preu. Sorprèn que el crèdit inicial per aquesta partida era 0. ja van portar el pressupost tard, i a més a més malament... no estava prevista aquesta modificació en cap partida. Qualsevol criteri de prudència faria que la subvenció que va arribar per un ús, i no s’hi ha destinat, faria aturar el tema.

F Colomé (PDECAT). La modificació del crèdit es del tot correcte.         

A FAVOR:  PDCAT – PSC (9)

EN CONTRA: ILFC – ERC  (6)

 ABSTENCIÓ: PP – CxF (2)

 

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
6
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!