2
0
Vota!

4.Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú - Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de març de 2019, per denunciar els problemes recurrents del servei de rodalies al municipi.

Atès que els trens i estacions de Rodalies de les línies R2 i R3 que donen servei al municipi presenten massa sovint problemes i afectacions que perjudiquen la ciutadania usuària d’aquests serveis al municipi.

Atès que es repeteixen les queixes pel mal funcionament dels torns, màquines de bitllets i escales mecàniques de l’estació de la línia R2 Les Franqueses – Granollers Nord, alteracions que generen cues en l’accés i problemes per als usuaris.

Atès que a la línia R2 també es generen molèsties per trens amb vagons insuficients en hores puntes, fet que genera aglomeracions i incomoditats als usuaris.

Atès que són habituals les queixes de retards en els horaris dels trens de Rodalies en les línies R2 i R3.

Atès que la línia R3 pateix un dèficit històric d’inversions, restant pendent el desdoblament de la línia després d’anys de promeses i de retard en les obres de millora.

Atès que l’adaptació de l’estació de la R3 de Les Franqueses presenta greus deficiències pel pas de les vies pels usuaris, que es realitza directament per aquestes. Considerant a més la poca adaptació a les persones amb problemes de mobilitat o amb cotxets d’infants.

Atès que són constants les reclamacions, protestes i denuncies a les xarxes socials per part dels usuaris dels serveis de Rodalies de les línies R2 i R3 a les Franqueses.

Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents

 

ACORDS:

Primer.- Denunciar com ajuntament els problemes que pateixen els usuaris dels serveis de trens de Rodalies de les línies R2 i R3 al municipi.

Segon.- Exigir com ajuntament a les Administracions competents que actuïn amb celeritat per solucionar els problemes que pateixen els usuaris en els serveis i estacions de les línies R2 i R3 de Rodalies a les Franqueses.

Tercer.- Exigir com ajuntament a les administracions competents el correcte finançament i inversió en infraestructures per garantir un servei públic de trens de rodalies de qualitat i atractiu, per tal que sigui una alternativa real al vehicle privat.

Quart.- Traslladar els presents acords a la PTP Associació per a la Promoció del Transport Públic, al Govern de l’Estat, a RENFE, a ADIF, a Rodalies de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la ciutadania de Les Franqueses mitjançant les xarxes i butlletí municipals.

 

Moció aprovada per unanimitat dels grups municipals assistents (PDeCAT-Demòcrates, Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència per Les Franqueses i Partit Popular de Catalunya)

Resultat del Ple:

À. Vega (ILFC): Tenim el poble abandonat per part de Renfe pel que fa al transport públic en tren. Trens insuficient a nivell de capacitat, horaris que no es duent a terme.

F. COLOMÉ (PDECAT):. Ha votat afirmativament. Amb el desdoblament de la línia R3 s’ha fet avanços. S’ha presentat un projecte de reforma de l’estació de corró d’Avall on s’ha pogut incloure un pas soterrat per vianants.

JA. CORCHADO (PSC):. S’ha afegit als comentaris com a acció de govern. Lamenten la no aprovació dels pressupostos generals de l’estat que haguessin afavorit l’aplicació d’aquestes mesures.

 

 

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!