2
0
Vota!

10. Moció que presenten els grups municipals PDeCAT-Demòcrates i Socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de febrer de 2019, per avaluar la conveniència de la implantació i foment d'instal·lacions fotovoltaiques al municipi..

Similar a la moció presentada per ILF-C en el ple anterior però de menys abast (només s'estudiarà la viabilitat en els dedificis públics i no en la totalitat dels edificis del municipi)

F. Jiménez (PEDECAT): Moció anunciada anteriorment, ve com a inici d’una altra moció presentada per ILFC, Es van demanar una sèrie d’inclusions en la proposta. S’han acceptat propostes de modificació durant la seva tramitació.

Marín (PSC):. Comparteix el criteri de que cal facilitar al ciutadà les energies alternatives.

È.Montagut (ILFC): Vam votar a favor d’aquesta moció però hem de dir que estem molestos. En primer lloc, vam presentar una moció molt semblant al ple passat i la van votar en contra; van dir que el regidor Vega no havia acceptat modificar res, no entrarem a rebatre això, però van dir que en presentarien una sobre el mateix tema que estaria molt millor. Anem a veure. Deixant a banda el fet que la seva moció conté moltes errades ortogràfiques, volem posar de manifest algunes qüestions importants. 1a) Aquesta moció que es presenta avui és una mala còpia de la del ple passat. 1r) La nostra moció tenia per objectiu encarregar un estudi sobre el potencial de l’energia solar per autoconsum elèctric de tots els sostres del municipi i no només dels edificis municipals. Els mapes de potencial d’energia fotovoltaica i solar tèrmica són el resultat del càlcul estimatiu del potencial màxim d’energia fotovoltaica i solar tèrmica, per a cadascun dels edificis o construccions d’un municipi, hi ha molts municipis que el tenen fet: Rubí, Sant Cugat, Barcelona, etc. No són mapes difícils de generar, els elabora l’Institut Cartogràfic de Catalunya i qualsevol tècnic que domini els SIG. Això donaria com a resultat un mapa del potencial de cadascun dels edificis. Repeteixo, això no és complicat. 2n) Quant a les bonificacions, proposàvem estudiar fórmules avantatjoses fiscalment i línies d’ajuts econòmics també per a les instal·lacions d’aprofitament de l’energia tèrmica solar (per a ACS), però sobretot per a les instal·lacions d’energia fotovoltaica, que són les que tenen unes avantatges més grans en la lluita contra el canvi climàtic i poden suposar un estalvi més gran a la ciutadania. Així que ens quedarem amb els deures fets només a mitges, però ja els acabarem. I 3r) Els pregaria que no parlessin “d'energies alternatives”, ja que és un terme imprecís, sense consens del que vol dir exactament i que està totalment obsolet i en desús.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!