1
0
Vota!

9. Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a la seva adaptació a la legislació urbanística en relació al règim d’ús del sòl no urbanitzable.

Ganduxer (PDECAT): . S’ha iniciat la tramitació del pla especial de masies, tenien en compte la regulació del PGOU en sòl no urbanitzable comporta la necessitat de modificar la normativa vigent. Les modificacions en faran en tres àmbits: 1- s’amplien els usos, 2- construccions, les mateixes incloses al pla de masies quedaran subjectes al pla especial, admetent-se la seva pròpia fitxa, 3- el procediment ha seguir es preveu major agilització en les intervencions que es troben dins del pla de masies.

R. Pruna (PEDECAT):  La proposta haurà de passar a la JGL del 7 de març perquè afecta al Consell de Pagesia. Es convocarà posteriorment el consell de pagesia.

È. Montagut (ILFC): Tenim dubtes, i amb les explicacions donades encara en tenim més. Calia fer un debat o participació al Consell de pagesia, no entenem el procés, segurament no és el més lògic. Queden massa portes obertes en referencia als diferents usos de les masies.

A. Profitós (ERC):. El que s’està votant una modificació del PGOU, perquè és indelegable. Passar-ho per JGL es purament pel catàleg, res a veure amb aquest punt. El catàleg que nosaltres no hem vist. La regidora pruna ens va dir fa un ple que ja l’havien rebut, però a regidors de l'oposició no ens han donat la possibilitat d’accedir-hi. Voldria saber perquè porten això a votació sense ensenyar el catàleg de masies? Perquè aquesta informació no la tenim nosaltres?

Ganduxer (PEDECAT):  Profitós està barrejant coses. El que fem ara és proporcionar una eina perquè el catàleg de masies pugui tirar endavant. Tindrem temps de fer al·legacions en el seu moment.

A. Profitós (ERC):. L’oposició no hem tingut accés a cap fitxa de les masies que cal modificar dins del PGOU.

Alcalde (PEDECAT):  Diferencia el catàleg de masies i les modificacions del PGOU. Primer cal que el tràmit que fem avui per després poder aprovar el catàleg de masies. Són dos coses diferents. El consell de pagesia haurà de fer un informe.

R. Bernabé (ILFC):. El catàleg de masies s’aprova per JGL, si hi ha esmenes com es procedeix?

Alcalde (PEDECAT):. No ho sé, es preguntarà.

 

Votació

A Favor: PdCAT + PSC + PP (10)

Abstenció: ILFC + ERC + CxF (7)

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!