1
0
Vota!

12.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2019, per demanar la no acceptació d'oliveres mil·lenàries al municipi.

Atès que l’olivera és un dels arbres més longeves del mon i que hi ha pocs arbres tan bonics com les oliveres mil·lenàries.
Atès que Catalunya, el País Valencià i l’Aragó concentren els conjunts més extraordinaris, -la major concentració del món- d’oliveres mil·lenàries i que aquests conjunts tenen un altíssim valor patrimonial paisatgístic, agrari, cultural, social, històric i econòmic.
Atès que la Mancomunitat de la Taula del Sènia calcula, en el seu últim recompte de l’any 2018, que la regió té fins a 5.027 exemplars d’oliveres monumentals i que a Catalunya, segons dades del Grup d’Estudi de Protecció dels Ecosistemes Catalans (Gepec-EdC), n’hi ha prop de 2.000, de les quals, 1.668 exemplars es concentren a la comarca del Montsià.
Atès que el 14 de desembre passat les oliveres de la comarca del Montsià van ser declarats per la FAO com a Sistema de Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM).
Atès que diputats/des del PSC del Parlament de Catalunya han presentat recentment una proposició de llei per tal de protegir les oliveres mil·lenàries de Catalunya.
Atès que el municipi de les Franqueses del Vallès ha estat receptor, en els darrers anys i en més d’una ocasió, d’exemplars d’oliveres monumentals que han estat trasplantats a diversos punts de l’espai públic, sense tenir la certesa de si procedien d’un espoli que ha malmès un patrimoni ambiental, agrari, cultural, social, històric i econòmic a la regió de procedència de les oliveres.
Per tot això, ILFC-E proposa al ple de les Franqueses del Vallès l’adopció dels ACORDS següents:
Primer.- La determinació del govern municipal de no adquirir ni acceptar en donació exemplars d’oliveres monumentals, centenàries i mil·lenàries, siguin procedents de les Terres de l’Ebre o de qualsevol altra indret de la regió mediterrània, en totes aquelles obres públiques que siguin responsabilitat d’aquest ajuntament, així com desaconsellar la seva plantació en obres públiques responsabilitat d’altres administracions.
Segon.- Fer públic aquest compromís, mitjançant els òrgans de comunicació habituals (web, butlletí municipal, etc.) .
Tercer.- Comunicar aquests acords a la Mancomunitat de la Taula del Sènia, als consells comarcals del Montsià, del Baix Ebre, de la Terra Alta i a l’Ajuntament d’Ulldecona.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!