1
0
Vota!

11.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2018, per demanar l'estudi de la implantació d'ajudes per al foment de la producció d'energia elèctrica fotovoltaica al municipi.

No aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2019

Atès que el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia i el clima diu textualment que “El canvi climàtic és un dels majors desafiaments de la nostra era i requereix una actuació immediata i cooperativa de les administracions locals, regionals i nacionals de tot el món”.
Atès que l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat posa l’accent en la importància de l’increment de la producció d’energia fotovoltaica com a mitjà per reduir les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle.
Atès que Catalunya presenta un gran potencial d’energia solar i que concretament hi ha un enorme potencial fotovoltaic en les cobertes dels edificis, tant públics com privats.
Atès que el municipi de les Franqueses del Vallès va signar el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia i el clima, i que aquest Pacte dels Alcaldes ha estat reconegut com un instrument clau de la UE, especialment en l’estratègia de la Unió de l’Energia (CE, 2015) i l’Estratègia per a la seguretat energètica europea (CE, 2014) per accelerar la transició energètica i millorar la seguretat del subministrament energètic.
Per tot això, ILFC-E proposa al ple de les Franqueses del Vallès l’adopció dels ACORDS següents:
Primer.- Encarregar un estudi sobre el potencial de l’energia solar per autoconsum elèctric al municipi de les Franqueses del Vallès.
Segon.- Estudiar mesures d’assessorament, bonificacions fiscals i línies d’ajuts econòmics per a aquelles persones i col·lectius (comunitats de veïnes, etc.) que vulguin instal·lar estacions fotovoltaiques per autoconsum al municipi.
Tercer.- Fer públic aquests acords, mitjançant els òrgans de comunicació habituals (web, butlletí municipal, etc.).

 

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!