1
0
Vota!

9.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2019, per instar al govern de les Franqueses a millorar la informació que els semàfors del municipi vinculats al sistema foto-vermell faciliten als conductors de vehicles.

No aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2019

Atès que en repetides ocasions representants del govern municipal han negat el caràcter recaptatori dels semàfors vinculats al sistema foto vermell del municipi.

Atès que en repetides ocasions els representants del govern municipal han indicat que l'objectiu de pacificar el trànsit ha estat aconseguit.

Atès que en repetides ocasions una part dels conductors multats han manifestat que el funcionament dels semàfors no és prou satisfactori.

Atès que la por d'alguns conductors a ser sancionats per la incertesa del temps restant pel canvi de colors dels semàfors fa que en algunes ocasions la marxa sigui excessivament lenta i fins i tot perillosa per la circulació.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Instar al govern municipal portar a terme, prèvia conformitat tècnica i legal dels funcionaris competents, les següents modificacions als semàfors de les Franqueses del Vallès vinculats al sistema foto vermell de sancions:

a) Semàfor de la Carretera de Ribes amb la Carretera de Cànoves: aquest grup de semàfors funcionen en base a una seqüència temporal que es repeteix. Dotar als quatre semàfors d'un rellotge informatiu, similar al que ja existeix per als vianants, que indiqui als conductors els segons de llum verda que resten en cada fase. D'aquesta manera, la durada de la fase de color ambre deixarà de ser objecte de controvèrsia, ja que els conductors seran plenament conscients del temps de pas sense risc de sanció que resti a cada moment.

b) Semàfors de la rotonda de Can Mònic. En aquests semàfors el passi de llum verda o ambre intermitent a ambre fix i vermell es degut a l'activació per part dels peatons del mecanisme que indica que volen travessar la ronda. Dotar als dos semàfors d'un rellotge que, en activar-se el mecanisme, indiqui també els segons restants de la fase de pas per a vehicles, amb la mateixa finalitat que al semàfor anterior.

c) Semàfor de Llerona. En aquest cas, el passi a ambre fix i vermell es produeix quan els vehicles circulen per un control anterior ubicat a la mateixa via, a una velocitat superior a l'autoritzada, de 50 km per hora. Per això es proposa la ubicació, una mica abans d'aquest mecanisme de control, de panells informatius (tipus careta somrient, per exemple) que indiquin als conductors la velocitat a la que circulen. També un rellotge que, en activar-se el semàfor, indiqui els segons restants pel seu passi a ambre fix i vermell.

Segon.- Posar aquesta moció en coneixement de la ciutadania del municipi pels mitjans habituals.

 

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!