0
1
Vota!

8. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva dels acords de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals per a l’exercici 2019, adoptats en sessió plenària del dia 25 d’octubre de 2018.

E Pericas (ILFC). Volem reiterar, igual que vam fer-ho el mes d’octubre que estem molt d’acord en que la tarifació
social s’ampliés tal i com hem anat demanant els últims dos exercicis. Vam exposar que seguíem trobant a faltar la feina de publicitar suficientment i àmpliament la tarifació social, ja que no potser que els ajuts que es donen es quedin deserts perquè la població no sap que pot demanar-los.
A més a més tal com vam dir, calia avançar més fins on fos possible legalment i respondre al criteri d’equitat i al principi de que pagui més qui més té per redistribuir la càrrega fiscal sense carregar les classes populars. Aquestes dues bases no les trobem dins de les ordenances que avui s’aprovaran definitivament.
Avui tornarem a votar en contra, entre d’altres coses ja que entenem que les aportacions que vam fer al ple no s’han tingut en consideració, i que no hi ha hagut cap invitació per part del govern a trobarnos per treballar les nostres propostes. Ens vam oferir, el regidor Jiménez ens ho va agrair en el mateix ple, però ens hem quedat aquí, sense tenir cap tipus de trobada.

A Profitós (ERC). Les al·legacions a les ordenances que no es modifiquen, no es poden fer? No són legals? Cal
fomentar les bonificacions per permís d’obres. No van poder intervenir abans ni tampoc modificar-les després. És voluntat política per part del govern.
A més treu el tema de SOREA i l’increment de l’aigua, i les problemàtiques afegides.

F Jiménez (PDCAT). Reconeix que la majoria de propostes socials han vingut per part de l’oposició, però ha estat
el seu govern el que les ha acceptat tirar endavant.

Alcalde. Segueix sent un des municipis que té l’aigua més baixa del Vallès Oriental


A FAVOR: PdCAT – PSC (9)
ABSTENCIÓ: ERC – PP – CxF (4)
EN CONTRA: ILFC (4)
 

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
4
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!