1
0
Vota!

5.Proposta d’aprovació del Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme de les Franqueses del Vallès 2019-2023.

És un pla que en termes de diagnosi, fa un bon estudi i extreu dades sobre el nostre municipi que són molt interessants. És un bon treball tècnic.Però dependrà del lideratge que realment faci el govern.

Desenvolupament del Ple:

J Marín(PSC):. L’ajuntament treballa per la cohesió al municipi. Anomena un ventall de programes que s’han
desenvolupat des del pla de barris. Aposten per treballar des de la convivència a nivell integral al municipi. Suport de la Diputació de Barcelona. Àmplia consulta a la ciutadania, a personal tècnic i polític de les franqueses. Projecte polític a llarg termini. Període de desplegament de 2019 a 2023, s’anirà concretant plans d’acció anuals.

E Pericas (ILFC): El Pla que avui es porta a aprovació, sorgeix a resultes dels plans que ja ens ha explicat en regidor
marín com el pla del Barri Bellavista. Entenem que la proposta d’estendre el pla a tot el nostre municipi és molt adequat, ja que no només hi ha problemes de convivència en un nucli.
És un pla que en termes de diagnosi tècnica fa un bon estudi i extreu dades sobre el nostre municipi que són molt interessants. És en si mateix un bon treball tècnic. Però com en d’altres casos, la segona part que es refereix a estratègies d’actuació i lideratge, és poc concreta i molt generalista, no identifica els lideratges concrets que permetran que aquest pla tiri endavant.
Dins del pla es destaca el lideratge polític que haurà de fer el govern, així com també es concreta que sense el suport de l’oposició és un pla que no anirà més enllà. Però el lideratge queda en l’aire, no s’identifiquen les àrees concretes o professionals que caldrà que es posin a treballar.
Ens fa por la concreció doncs, no s’estableixen els lideratges de les diferents actuacions o estratègies que dibuixa el pla.
En l’apartat d’objectius i línies d’actuació ens trobem que diu:
• Definir un projecte polític a llarg termini i una àrea tècnica que l’impulsi i generi un treball coordinat amb la resta de àrees...
Quina àrea serà la impulsora i quines altres àrees i acabaran intervindran?
• Aquesta àrea tècnica haurà de dotar-se explícitament de les funcions de promoció sostinguda
de la convivència i disposar de personal i recursos propis per desenvolupar aquesta funció.
De quin personal disposarà l’àrea que impulsi el pla? Quins recursos es posaran al seu abast?
Pla d’acció anual... quan tems trigaran?
Si quan mirem els objectius generals i específics també ens trobem amb descripcions molt interessants però sense cap concreció.

Cal també que sigui un pla educatiu i no punitiu, que realment permeti teixir xarxa entre la població i amb l’ajuntament.
Ens oferim a treballar-lo conjuntament, i esperem que ens convoqueu a reunions de treball de veritat, on puguem fer aportacions.
Votarem a favor, un si crític, però esperem que el govern es posi les piles.

R Cassà (ERC). Es un pla necessari? SI. Hi estan d’acord, està molt ben fet, fa una bona diagnosi. Els fa dubtar el no tenir programa a les actuacions. No trobem el compromís dins del pla, ni tampoc e pressupost. No confiem en l’equip de govern perquè se’n faci un bona eina. No es un brindis al sol. S’abstindran. Marín. No és un brindis al sol, han d’intentar concretar com es materialitza. Pel 2019 fites: espais veïnals, continuïtat a les accions que ja s’estan fent. Qui ho liderarà? Tenen una àrea que està funcionant que és l’àrea de participació i convivència. L’haguessin pogut aprovar per JGL.

R Bernabé (ILFC) . Ens sorprèn la seva intervenció. Només hem marcat 3 consultes: com s’actuarà pel 2019?
Perquè volem un nou pla si només el farcim de les accions que ja s’estan fent. Pràcticament ha semblat que vostè portava el discurs pensant que votaríem en contra.

A Profitós (ERC). Han anat a totes les trobades que hi ha hagut. El mateix equip redactor va assessorar al govern que portes l’aprovació al ple. El mes vinent l’ordenança que aprovarem serà la que definirà una part de les coses, posant normativa, sancions... tenen un mes per habilitar un espai al municipi on la gent en pugui participar. Posa sobre la taula la problemàtica de l’incivisme de les multes dels
cartells.

J Marín (PSC). La intervenció que ha fet abans anava dirigida a ERC. Els plans que estan donant bons resultats els faran extensius i al mateix temps posaran en marxa noves accions. L’ordenança de civisme no va amb el pla de convivència...


A FAVOR: ILFC - PdCAT – PSC – PP (15)
ABSTENCIÓ: ERC (2)
 

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!