1
0
Vota!

14 Moció que presenten el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa i grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del decret de menjadors .

Proposa

Primer.- Instar el Govern a aturar l’actual esborrany i iniciar una nova proposta des del consens, amb l’objectiu de cercar un nou marc regulador integral de l’espai del migdia – menjador.

Segon.- Reconèixer, en el nou decret, el servei de menjador com a servei troncal dins el sistema educatiu, de caràcter universal, no obligatori, integrat en el currículum educatiu i en els ensenyaments obligatoris.

Tercer.- Dotar el servei de menjador escolar de professionals específics, per garantir un servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament l’alumnat NEE pel pròxim curs 2019/20.

Quart.- Abordar una reforma del model de contractació pública, d’acord amb la normativa europea, que prioritzi la qualitat del servei.

Cinquè.- Treballar per trobar la fórmula legal o l’acord polític amb tots els consells comarcals i la comunitat educativa per fer possible que les AMPES i AFES que ho desitgin, i complint amb els principis assenyalats, puguin continuar fent una gestió directa del servei de menjador escolar, amb l’aprovació del consell escolar de centre, fins que s’aprovi un nou marc regulador de consens amb la comunitat educativa.

Sisè.- Recuperar el servei de menjador als IES i plantejar, en el marc de debat sobre reforma horària, l’avançament de l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut dels joves.

Setè.- Incloure un punt al respecte dins del proper Consell Escolar Municipal i convidar a un membre de la Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics per exposar les reivindicacions i recollir opinions del nostre poble.

Vuitè.- Traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a les Ampa del Municipi i a la Coordinadora SOS menjadors.

Moció aprovada amb els vots a favor de Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa, Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergència per Les Franqueses i Partit Popular de Catalunya, i els vots en contra de PDeCAT-Demòcrates i Esquerra Republicana de Catalunya.

Resultat del Ple:

E Pericas (ILFC). És una proposta de decret que pretén introduir la llei de contractació del sector públic, que es desprèn d’una directiva europea, on les grans beneficiàries serien grans empreses per la qual cosa les petites empreses, que sovint garanteixen la proximitat i aliments ecològics, en podrien quedar fora. Actualment hi ha 1/3 dels contractes als centres eductius per empreses petites i de la zona. Les AMPES les que s’encarreguen de la gestió, feina que duu molta feina i que fins ara a la generalitat més aviat s’ho havia tret de sobre.

Ens trobem que tenim actualment uns 470.000 alumnes escolaritzats i que sobre un 85% es queden a dinar. Això són molts diners, té un gran impacte econòmic ja que el preu màxim marcat actualment del tiquet de menjadors és de 6,20€, però si les grans empreses agafen tot el servei, qui diu que no podran augmentar-ne el preu? Per això interessa tant introduir la nova llei de contractació.

Des de la coordinadora de SOS menjadors segueixen fent la màxima difusió i tenen previstes diverses mobilitzacions que us volem fer saber per si hi podeu participar:

- el 19 de desembre es faran accions territorials de dinar davant dels consells comarcals

- i el 19 de gener de l’any vinent, és farà una acció-denuncia davant del parlament.

Hi ha consens dins la comunitat educativa pel que fa a l’aturada del decret, que és el principal objectiu que tenen sobre la taula, però també s’està treballant la possibilitat de plantejar una ILP, Iniciativa Legislativa Popular, com la de la Renta garantida de ciutadania que es va poder aconseguir.

Un dels aspectes que es treballen és la inclusivitat de tot l’alumnat en  el temps de menjador, ja que actualment el departament no es vol responsabilitzar del monitoratge extra que cal en molts casos d’alumnes amb dificultats. Cal garantir els drets de tot l’alumnat, i també lluitar per unes beques dignes, ja que amb la crisi les beques han minvat i sobretot no cobreixen tot el preu del menjador.

JA Aguilera (PSC). Dóna gràcies a PP i CxF. Pot augmentar el preu del tiquet del menjador.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!