0
0
Vota!

12 Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit de ple número 004/2018 del pressupost vigent de la Corporació .

Es proposa:

Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 003/PLE, amb la modalitat de Transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa, com segueix a continuació:

Altes en aplicacions de despeses

2018 12 2312 48002

Cooperació i suport a entitats de la gent gran

20.000,00 €

2018 04 1511 22706

Estudis i treballs tècnics

31.000,00 €

2018 01 9121 69037

Construcció commemoració aniversari Bombardeig

28.000,00 €

2018 09 9121 26603

Despeses programa commemoració aniversari Bombardeig

10.000,00 €

2018 09 4311 22609

Fires-activitats Dinamització econòmica

40.000,00 €

2018 03-3322-12000          

Retribucions bàsiques funcionaris arxiu

14.815,00 €

2018 03-3322-12100           

Complement destí funcionaris arxiu

6.030,00 €

2018 03-3322-12101         

Complement específic arxiu

5.820,00 €

2018 03-3322-12006           

Triennis arxiu

1.250,00 €

2018 08 3322 15000              

Productivitat arxiu

810,00 €

2018 03 3322-16000              

Seguretat social arxiu

7.260,00 €

2018 03 3322-22000

Material divers arxiu

1.000,00 €

 

IMPORT TOTAL

165.985,00 €

Baixes

2018 09 2411 21001

Materials Plans d'ocupació

6.000,00 €

2018 08 2311 48005

Subvencions pagaments d'IBI

5.000,00 €

2018 05 1623 227004

Tractament d'orgànica

10.000,00 €

2018 05 1623 227008

Tractament de residus especials

4.000,00 €

2018 05 1623 227009

Tractament de residus d'obres

8.000,00 €

2018 05 1711 22710

Manteniment i conservació de jardins

66.000,00 €

2018 03 0111 31002

Interessos préstecs entitats financeres

30.000,00 €

2018 03-9201-12000          

Retribucions bàsiques funcionaris règim intern

14.815,00 €

2018 03-9201-12100           

Complement destí funcionaris règim intern

6.030,00 €

2018 03-9201-12101         

Complement específic règim intern

5.820,00 €

2018 03-9201-12006           

Triennis règim intern

1.250,00 €

2018 03 9201 15000              

Productivitat règim intern

810,00 €

2018 03 9201 16000              

Seguretat social règim intern

7.260,00 €

 

Material oficina

1.000,00 €

 

IMPORT TOTAL

165.985,00 €

Resultat del Ple:

F. Jiménez (PDECAT). La proposta que porten al ple és de normalitat anual ja que a les dates que ens trobem hi ha desajustos entre les partides expressades al pressupost de l’any corrent.

À Vega (ILFC). És una modificació, que denota improvisació en el pressupost. Les atribucions a funcionaris de l‘ajuntament que si s’hagués plantejat en un punt apart la votaríem a favor. També tenim altres propostes que en no tenir prou informació. No entenem com es poden treure 66.000€ en la partida de parcs i jardins quan tenen moltes deficiències. No votarem a favor perquè està tot barrejat.

A Profitós (ERC). En contra. Aquest punt ja es una tradició del ple de novembre. Que sempre passi amb els mateixos conceptes no és tant normal. Troben que hi ha coses que tot el que ha passat ja estava previst.

F Jiménez (PDECAT). No hi ha cap intenció de fer un manteniment, durant l’any es fa una previsió amb prudència perquè sempre poden sorgir algunes situacions.

R Bernabé (ILFC). La retallada en parcs i en jardins. Tenim en compte que des de l’ajuntament es va fer una diada extra per fer la neteja al barri Bellavista. Com som capaços de retallar tant aquesta partida?

A Profitós (ERC). Demana que el detall que s’inclogui dins del punt de l’expedient.

F Jiménez (PDECAT). Com que s’ha alliberat del nou concurs aquesta partida, per això ha quedat pendent i es pot destinar a una altra partida.

Alcalde. La partida de la gent gran és per la residència d’avis. S’han compromès a fer un estudi per ampliar les places. La commemoració del 80è aniversari del bombardeig el proper 24 de gener de 2019. Construcció monòlit per les víctimes de la guerra civil i contra el feixisme. I també per la pista de gel.

 

PDCAT

PSC

ILFC

ERC

PP

CXF

TOTAL

A FAVOR

x

x

 

 

 

 

9

EN CONTRA

 

 

x

x

 

 

6

ASBTENCIÓ

 

 

 

 

x

x

2

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
6
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!