0
0
Vota!

4 Donar compte del decret de l'alcalde número 2018-3269, de 14 de novembre, en què es resol efectuar una delegació especial d’atribucions per a la gestió del cementiri i activitats funeràries a favor del regidor senyor Moisés Torres Enrique .

La delegació especial d’atribucions per a la gestió del cementiri i activitats funeràries comporta la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents, però no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers que correspon al titular de la competència originària, en aquest cas, l’Alcalde.

Resultat del Ple:

No deixen intervenir en cap dels punts de l'1 al 8 que formen part de A) PART DISPOSITIVA I ACTIVITAT DE CONTROL

.L’alcalde informa que s'ha de dir a l’última part del ple.

Els grups que no formen part de l'equip de govern s'hi oposen frontalment

 

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!