0
0
Vota!

10.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18 d'octubre de 2018, per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva.

Antecedents:
L’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals resulta excessivament rígid i deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments en àmbits tan sensibles com la fiscalitat. Si bé existeix un gran consens social en la idea de que tothom hauria de pagar els impostos en base a la seva capacitat econòmica, la realitat és que els impostos i taxes municipals no acostumen a respectar aquest principi, i en gran part és degut a les  pròpies limitacions que estableix una normativa estatal obsoleta que a més limita l’autonomia municipal.
Garantir la igualtat d’oportunitats des dels ajuntaments consisteix en facilitar l’accés de tots els ciutadans als serveis públics i que en cap cas la condició econòmica esdevingui una barrera d’accés, és a dir, que el punt de partida no determini les opcions de futur.

Per això,
El grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Comprometre’ns a dissenyar i aplicar millores i modificacions a les ordenances vigents per arribar a un model integral de fiscalitat progressiva que inclogui impostos, taxes i preus públics amb l’objectiu de corregir les desigualtats i garantir l’accés de tots els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès als serveis públics.
Segon. Comprometre’ns a introduir elements de responsabilitat ambiental en les diferents ordenances fiscals amb l’objectiu d’afavorir la transició cap a un model energètic basat en energies renovables.
Tercer. Mantenir i incrementar polítiques d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica amb l’objectiu de compensar el caràcter regressiu d’aquelles figures tributàries que no disposen de marge normatiu.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!