0
2
Vota!

9. Proposta d’aprovació de la derogació de diverses ordenances de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i aprovació de diversos protocols municipals .

Ordenances que es deroguen: el govern va dir que enviaria un correu electrònic a tots els regidors amb la informació i no s´ha rebut res.

  • Reglament de la Comissió municipal de prevenció i actuació davant els desnonaments d’habitatges de les Franqueses del Vallès, aprovat inicialment pel Ple municipal de data 21 de març de 2013 i definitivament per Decret de l’Alcalde de data 28 de maig de 2013.
  • Ordenança municipal de sorolls i vibracions de les Franqueses del Vallès, aprovat inicialment pel Ple municipal de 31 de gener de 2013 i definitivament pel Ple de 30 de maig de 2013.

No hi ha explicacions clares... ILFC ha enviat correu a la secretaria per rebre documentació pertinent.

 

Un dels reglaments que es vol derogar no ha estat mai en ús, que és la de prevenció i actuació davant dels desnonaments... es va aprovar a 2013, fa 5 anys que hauria d’estar en funcionament, ILFC ho ha reclamat moltes vegades en aquest ple mateix.

Aprovació protocols municipals:

  • Protocol per a la realització d’activitats recreatives de caràcter extraordinari, aprovat per la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013.
  • Protocol d’actuació de violència de gènere que regiran les actuacions de les diferents institucions, associacions i professionals d’aquest municipi, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2005 i definitivament per decret d’Alcaldia de 2 de maig de 2005
  • Protocol de teleassistència de dones maltractades amb la Diputació de Barcelona i la Creu Roja, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 10 de juliol de 2003 i definitivament per decret de l’Alcaldia de 15 de setembre de 2003.
  • Protocol municipal d’actuació per a la prevenció i el tractament de la mutilació genital femenina, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2012 i definitivament per decret de l’Alcaldia de 3 de setembre de 2012.
  • Protocol de gestió per a la cessió temporal d’ús d’habitació per atendre situacions d’urgència social, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2014.

Desenvolupament del Ple:

F. Jiménez (PDECAT). Es porta a aprovació per part de la secretaria amb el vist-i-plau dels cap d’àrea, algunes ordenances no s’utilitzen, d’altres s’han substituït,... S’obre un període d’exposició pública.

R.Bernabé (ILFC):. Som els regidors els que ho validem i ho portem al ple. I una part dispositiva i política, que si el regidor no dona el permís no arriba. Ens vau facilitar un petit quadre que no ens convenç. El pla de desnonaments per exemple no s’ha fet servir mai, i per això el retirem??? No ho entenem. Ordenança soroll... no s’aplica i s’està treballant en la nova ordenança cívica... No es que diguem que ha caducat, sinó que no hem fet res per activar aquestes ordenances, i ara, ho retirem? Quin sentit té haver fet la feina de presentar aquests punts de treball en anys anteriors. Per exemple el reglament del defensor del poble, es va treballar durant mesos. És una pèrdua de temps. El debat calia fer-lo abans d’arribar a ple.

F. Colomé (PDECAT):. El deixem a sobre la taula. Calen més explicacions, i sobretot més acurades sobretot d’algunes ordenances i reglaments posades d’exemple.

 

EL PUNT ES DEIXA SOBRE LA TAULA

 

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!