0
0
Vota!

8. Proposta d'aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2017 Són ens comptes que des del primer moment estan manipulats, quadren perquè els fan quadrar..

Dsenvolupament del Ple:

F. Jiménez (PDECAT). Formalització d’un cop ha estat exposat de manera pública.

R.Bernabé (ILFC): Votarem en contra. Tots els ajuntaments fan enginyeria econòmica per acceptar el pressupost. Certs punts es fan quadrar, depenem molt d’algunes entrades que s’esperen, i fins i tot ens arribem a endeutar. No són un comptes als quals els hi donarem suport.

A. Profitós (ERC):. Felicita a 5 ciutadans que han demanat per veure els comptes.

F. Colomé (PDECAT):. No té ni idea del que ha comentat en Profitós, diu que el signa després de l’interventor. Recomana que parli amb secretaria i intervenció.

A. Profitós (ERC):.S’abstindran perquè tot i que no estan d’acord en moltes de les coses que fa al govern, entenen que el que s’està formulant és el tancament de l’exercici.

F. Colomé (PDECAT):. Han demanat el préstec perquè no poden esperar, i els comptes diu que estan sanejats, tenim entre 3 i 4 milions d’euros.

 

PdCAT

PSC

ILFC

ERC

PP

CxF

Total

A favor

x

x

 

 

 

 

9

En contra

 

 

x

 

 

 

4

Abstenció

 

 

 

x

x

X

4

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
4
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!