1
0
Vota!

5. Proposta d'aprovació de la declaració d’especial interès de les obres per a la substitució de proteccions solars a la façana de l’escola pública Joan Sanpera i Torras i bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres..

Obres a la façana de l’escola per la millora del tancament i l’aïllament del sol.
La Generalitat fa una bonificació del 95% de l’obra.
Es modifica la llicència d’obres per poder assumir la bonificació.

Es proposa

Primer.- Acordar la declaració d’especial interès per concórrer circumstàncies socials de les obres per a la substitució de proteccions solars a la façana de l’Escola Municipal Joan Sanpera i Torras, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

Segon.- Estimar la sol·licitud presentada per la Generalitat de Catalunya, i bonificar el 95% de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, de conformitat amb allò previst a l’Ordenança Fiscal 13 de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Tercer.- Donar de baixa la liquidació núm. 1809000437, per un import de 1.740,81 €, en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 3683/2018 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.

Quart.- Aprovar la liquidació núm. 1809000448, per un import de 212,06 €, en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 3683/2018 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13

Desenvoluipament del Ple:

APROVAT PER UNANIMITAT

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!