0
0
Vota!

4. Proposta d’aprovació de la primera addenda del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera per el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018..

Fan una addenda d'ampliació del conveni de transport per bus urbà en la zona del Congran (Granollers, Canovelles, la Roca i les Franqueses) del què som part. Vam ser molt crítics amb el conveni inicial, esta centrat en Granollers, de forma centralista i deixa molts pocs serveis a la resta de municipis i tot orientat cap la capital en la majoria de línies. Les Franqueses no surt molt ben parada del conveni, tenim la majoria de polígons industrials sense servei, horaris de bus que no son compaginables amb instituts i escoles i les zones rurals i disseminades amb serveis minsos o inexistents (agost). El govern va prometre moltes millores al futur i ara que arriben les modificacions la
majoria no afecten a Les Franqueses i no solucionen les carències inicials. Tot plegat nos'ha fet cap estudi en profunditat de les necessitats i possibilitats de servei al poble ni s'ha negociat amb Granollers amb força. A Corró d'Amunt, a l'agost han de posar un taxi privat un dia a la setmana.

Desenvolupament del Ple:
M. Torres (PDECAT):. S’ha incrementat els usuaris del servei de bus a la zona de CONGRA. Es va demanar l’optimitzacio del recorregut amb el mateix nombre de busos. El pressupost es inferior, ja que no podra en funcionament fins a principis de desembre.
À. Vega (ILFC). Es va generar un debat en el si de ILFC. Considerem que no s’ha negociat bé, sense estudis propis per a Les Franqueses. Conveni centralista, enfocat a granollers. No s’ha mirat de fer coincidir horaris amb els polígons industrials. Tampoc s’ha mirat d’adeqüació els horaris als centres educatius com instituts. En zones aïllades no s’hi posa cap solució, els taxis estan fora de conveni i és privat. Mancomunar entre ajuntaments és positiu.No podem estar en contra de mancomunar però aquest model que se’ns presenta, no s’ha fet amb coherència per a tots els municipis implicats. No podem votar a favor. No s’ha pensat en el benefici mutu.
À. Profitós (ERC):. Abstenció.
M. Torres (PDECAT): Molt ben rebuda la proposta del taxi, no sortia a compte posar l’autobús.
R. Bernabé (ILFC). La centralitat de Granollers es certa, però a la conurbació arribem a sumar uns 40.000 habitants. Nosaltres plantegem que hi té la necessitat d’aquest servei és Granollers que li toca per normativa, nosaltres podem ser solidaris, però el que no podem acceptar és que no podem cobrir aquest servei pero si el taxi. El bus escolar no pot assumir totes les escoles, cal que hi hagi una previsió de treball per sumar esforços i recursos. Fan falta estudis de base per saber quin tipus de transport necessitem.

VOTACIÓ       PdeCAT     PSC     ILFC     ERC     CxF     PP    Total

A favor              6                  3                                             1     10

En contra

Abstenció                                        4             2        1                   7

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!