0
0
Vota!

16.Moció que presenten els grups municipals Socialista i PDeCAT-Demòcrates, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius de les escoles de les Franqueses del Vallès.

Les Franqueses és un Municipi amb un gran territori en extensió i en diversitat. Compta amb cinc pobles distribuïts en una extensió de gairebé 30 km quadrats. Entre els cinc pobles, Corró d’Avall i Bellavista congreguen gran part de la població però també Llerona, Marata i Corró d’Amunt compten amb un nombre important de població. Les distàncies entre nuclis són importants, per aquest motiu - malgrat la dificultat en quant al caràcter econòmic deficitari que suposa el seu sosteniment - es compta amb transport públic però aquest no pot resoldre de manera suficient la diversitat en les recollides i els accessos a tots els centres escolars i Instituts del Municipi sense establir recorregits massa llargs i esperes/itineraris que poden arribar a gaire bé 45 minuts. En aquest sentit, és més sostenible ecològicament i econòmicament potenciar l’oferta suficient i l’escola més propera a cada nucli, que obligar o condicionar la mobilitat derivada de l’assignació de plaça.
Som Municipi veí de Granollers, amb territori i molt ben comunicat. Actualment s’està construint i venent habitatges que comportaran almenys un lleuger creixement de població. Tot i així, la crisis econòmica que ha patit el país, també, ha deixat rastre en Les Franqueses i, hores d’ara, es tradueix en davallada en la demanda de places de P-3.
D’altra banda, constatem que una part considerable de població de Bellavista, malgrat disposar de places a les escoles de primària més properes al domicili, acaben tramitant sol·licitud a escoles de Corró d’Avall. En ocasions, això produeix que – malgrat les línies i places ofertades són suficients a les escoles de cada nucli per encabir la demanda del nucli de referència - finalment hi han famílies de Corró, Llerona i Marata que se les acaba assignant plaça a les escoles de Bellavista, qüestió que cada curs produeix queixes i que algunes d’aquestes famílies acabin resolent matriculant fora del Municipi o/i a l’escola privada.
En aquest marc i context Municipal, Les Franqueses manté la seva aposta: per l’educació pública com un valor de present i de futur; per la seva qualitat; i per la constant inversió que faci més assolible els reptes de país.
En aquest sentit, la ràtio és un dels elements claus per avançar encara més envers la qualitat de l'educació. És, per tant, una de les prioritats d’aquesta moció la d’assolir l’ajust de les ràtios, en tant que:
- La baixada de ràtio a 20 alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic de l'alumnat i sobre les pràctiques pedagògiques del professorat, i ha de ser entesa com una oportunitat de millora constant.
- Permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les necessitats de l'alumnat.
- Garanteix una major satisfacció professional del professorat perquè pot dedicar més temps a l'ensenyament.
- Facilita la possibilitat d'implantar noves metodologies d'innovació a l'aula.
- Afavoreix la implicació familiar en l'educació dels infants
Així mateix, cal destacar que la Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya la qual instava, ja en l’any 2016, al Govern al manteniment de línies i reducció de ràtios i es pronuncia en contra del tancament de línies.
D’altra banda, i igualment directament vinculada a la qualitat de l’ensenyament públic, cal invertir en aquells centres i en aquelles zones que més ho necessiten. En aquest sentit, cal també una major atenció i inversió en les escoles menys sol·licitades, la diversitat cultural ha de ser un motor de força i riquesa per no esdevenir un element segregador. Disposar de ràtios més ajustades i alhora amb recursos suficients, així com una bona inversió i comptar amb suports per tirar endavant projectes singulars ajudaran a posar en valor les escoles del propi nucli abans que procurar la matrícula en la més allunyada.
Per aquests motius l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès manifesta el seu posicionament i proposa al Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses els següents acords:
MOCIÓ
L'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès instarà i durà a terme totes les accions necessàries al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per:
- Mostrar la nostra oposició frontal al tancament de qualsevol línia de P-3 i així mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius de Les Escoles de Les Franqueses.
- Adequar les ràtios per interès general a la demanda del Municipi amb una ràtio base de 20 a 22 alumnes a P3, com s’ha fet a altres municipis.
- Sol·licitar un pla especial de suport a les escoles de Les Franqueses del Vallès amb menys demanda de matrícula així com la previsió dels recursos i els ajustos necessaris per recuperar l’interès per les escoles més properes al nucli i l’entorn de convivència.
- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la conseller d'Ensenyament, al Consell Escolar Municipal, i a les escoles i AMPA del Municipi, així com a tots els grups parlamentaris amb representació al parlament.

Desenvolupament del Ple:

Es vota a la Junta de Portaveus: aprovada.

E. Pericas (ILFC):Des del nostre grup ens hem ofert en múltiples ocasions a treballar amb el govern i concretament ens hem ofert al regidor d’educació perquè per nosaltres és un tema que requereix la màxima responsabilitat i entenem que està per sobre dels colors polítics.
Però no hem rebut cap demanda ni se’ns ha convocat a cap sessio informativa durant tots els mesos en que ja se sabia que tindríem la pèrdua d’1 línia pública, que va ser el mes de novembre, per facilitar-nos totes les dades, i els resultats de les trobades i reunions mantingudes a SSTT. Es per això que ens pr guntem de què ens serveix tenir un regidor d’educació sinó pot encapçalar políticament la lluita, i simplement el govern accepta que ens robin una línia d’escola pública, primer sembla que en un centre del municipi, i després per sorpresa a últim moment, la retallada de la línia és en un altre centre.
A les Franqueses no podem permetre’ns acceptar que no es pot fer res. És mentida.
Sempre es pot fer alguna cosa, i encara hi som a temps.
La moció però passa per sobre del tema principal que provoca la pèrdua del P3, que és la segregació. Perdonin, però trobar solucions el que cal es identificar bé les dificultats pel seu nom: d’això se’n diu segregació, i fins que no anomenem els problemes pel seu propi nom, no els solucionarem.
Aquest és el problema real a Les Franqueses, un problema de segregació, que enlloc d’anar treballant per solucionar-lo, any rere any, ens trobem en què una escola és la menys demandada, i així el problema es va enquistant.
El Síndic a l’informe del Síndic de greuges del 2016 fa un munt de propostes per combatre la segregació, que bé faria el govern de començar-se a mirar ja.
Estem d’acord en que la baixada de ràtios, és una de les solucions contra el tancament de línies públiques, i també sabem que és un fet clau per la millora de la qualitat educativa. Però a aquestes alçades de la pel·lícula, dir el que es diu a la moció, queda molt bonic de cara a la galeria, però només serveix com a excusa.
Estem d’acord en que cal mostrar explícitament l’oposició frontal al tancament de qualsevol línia de P-3, demanar que s’adequin les ràtios en base de 20 i sol·licitar un pla especial de suport a les escoles de Les Franqueses del Vallès amb menys demanda de matrícula així com la previsió dels recursos i els ajustos necessaris per recuperar l’interès
per les escoles més properes al nucli i l’entorn de convivència.
Però és una moció que caldria haver proposat ja fa mesos,i que hagués pogut derivar en un treball conjunt per empoderar tota la comunitat educativa.
Finalment la pèrdua d’1 grup de P3, en aquest cas que estem vivint a Les Franqueses, és molt més greu, per la retallada de recursos que rebrà l’escola directament. L’escola, que a nivell de poble hauríem de cuidar i mimar més que la resta de centres, per les seves casuístiques que ja he comentat.
Per això, públicament, emplacem al govern i al regidor d’educació conjuntament amb l’AMPA del Joan Camps, la FAPAC, i els sindicats d’ensenyament que es vulguin afegir, demanar i exigir una reunió amb la cap de SSTT de Maresme-VO Carmina Pinya, el director general de centres i plantilles Ignacio Garcia Plata, i el nou Conseller
d’Ensenyament, en Josep Bargalló perquè abans que el Deaprtament d’Ensenyament publiqui l’oferta definitiva l’11 de juny, i abans del període de matrícula que es a finals de juny la segona línia al Joan Camps sigui efectiva.
A. Profitós (ERC): És un fracàs del Pla de Barris.

 

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!