0
0
Vota!

13.Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per a la recuperació de les activitats gratuïtes als Casals de la Gent Gran.

Des del dia 2 de gener, la Direcció General de Famílies va retirar dels casals de la gent gran a Catalunya, totes les activitats gratuïtes que s'oferien al llarg del 2017. Es tracta d'activitats que fomenten l'envelliment actiu, les capacitats físiques i cognitives de la gent gran i la seva socialització. Algunes de les activitats que s'han deixat de fer o que han passat a ser de pagament són, per exemple: grups de lectura i de debat, gimnàstica, ganxet, informàtica o ball, entre moltes altres.
Aquestes activitats venien regulades per un concurs públic que va finalitzar el 31 de desembre de 2017. La Direcció General de Famílies no va preveure la finalització d'aquest contracte amb anterioritat, fet que ha provocat la desaparició de les activitats. Tornar-les a posar en funcionament requereix un nou contracte que, segons el portal de contractació pública de la Generalitat, encara no ha estat publicat, mentre que sí que s’han publicat altres concursos relacionats amb serveis a la gent gran.
Aquesta és una qüestió que afecta a tots els casals de la Gent Gran de Catalunya. Els usuaris/àries d'aquests equipaments es van assabentar de la retirada de les activitats mitjançant cartells informatius col·locats en els equipaments a principis d'any. Els Ajuntaments no han rebut cap comunicació formal en aquest sentit per part de la Generalitat. Tot i no tenir competències directes en la gestió dels casals de la gent gran, aquests equipaments participen de les estratègies d'envelliment actiu endegades en l'àmbit local i, per tant, hagués estat positiu una comunicació als ens locals sobre la retirada de les activitats gratuïtes. Aquesta situació també afecta als formadors/es que portaven a terme les activitats.

La manca de previsió de la Generalitat de Catalunya ha provocat un buit en les activitats que s'ofereixen des dels casals de la gent gran, derivant als usuaris/àries a activitats de pagament. Si tenim en compte el poder adquisitiu de la gent gran a Catalunya, pagar per realitzar activitats com les que fa pocs mesos s'oferien de manera gratuïta, pot ser tot un luxe.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal Socialista insta al Ple de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a prendre els següents
ACORDS:
1. Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a iniciar els procediments administratius necessaris per assegurar una oferta formativa gratuïta als Casals de la Gent Gran de Catalunya a partir de l'1 de setembre de 2018.
2. Fins a la nova contractació, assegurar que els Casals de la Gent Gran de Catalunya disposen de cursos gratuïts promoguts des de la Generalitat de Catalunya i destinats al conjunt d'usuaris/àries d'aquests equipaments.
3. Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i al Consell de la Gent Gran de Catalunya i a tots els Casals del nostre municipi.
Sotmesa a votació la moció, és aprovada amb el vot favorable de PDECAT-Demòcrates, ILFC-E, PSC-PM, CPF i PP, i el vot en contra d’ERC-AM.”

Desenvolupament del Ple:

Es vota a la Junta de Portaveus: aprovada.

JA. Corchado (PSC): Explica perquè alguns grups no hi han votat a favor, fent referència a l’article 155.
R. Pruna (PDECAT). Aquest fet ha passat, des de l’àrea de la gent gran s’han seguit fent totes les activitats.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!