0
0
Vota!

8.Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.

El Ple de 25 de maig 2017 va aprovar inicialment el ROM. Modificació de dos articles:

L’article 35.2.d) que diu:
“d) Podrà manifestar el parer de la corporació envers qualsevol tema. De l’expressat parer se’n
donarà compte al Ple, amb el detall de la votació posat de manifest en la junta i sense debat.
De les mocions que hagin estat aprovades per la Junta de Portaveus, els grups municipals que
ho desitgin podran justificar el sentit del seu vot.”
Proposa que digui:
“d) Podrà manifestar el parer de la corporació envers qualsevol tema. De l’expressat parer se’n
donarà compte al Ple, amb el detall de la votació posat de manifest en la junta i sense debat.
De les mocions que hagin estat sotmeses a debat i votació per la Junta de Portaveus, els grups
municipals que ho desitgin podran intervenir, exclusivament, per justificar el sentit del seu
vot.”
I l’article 49.2, que diu:
“2. Les propostes dels grups municipals quedaran exemptes del tràmit de dictamen de la
comissió informativa, i es passaran directament al debat i l’aprovació de la Junta de Portaveus.
Del resultat d’aquesta votació, se’n donarà compte al Ple. De les propostes que hagin estat
aprovades, els grups municipals que ho desitgin podran justificar el sentit del seu vot.”
Proposa que digui:
“2. Les propostes dels grups municipals quedaran exemptes del tràmit de dictamen de la
comissió informativa, i es passaran directament al debat i l’aprovació de la Junta de Portaveus.
Del resultat d’aquesta votació, se’n donarà compte al Ple. De les propostes que hagin estat
sotmeses a debat i votació, els grups municipals que ho desitgin podran intervenir,
exclusivament, per justificar el sentit del seu vot.”

Desenvolupament del Ple:

R. Bernabé (ILFC):  S’agraeix que es faci el gest després de tant lluitar-lo. Demanem que es tregui la paraula “exclusivament”, no entem perquè li han col·locat. Li demanem que se segueixi avant lant en el ROM que es continua retallant la llibertat d’acció de l’oposició.
A. Profitós (ERC): La paraula exclusivament, seguirà estant per controlar els que els regidors/es de l’oposició. Votaran a favor si es treu la paraula.
F. Colomé (PDECAT): Accepta suprimir la paraula “exclusivament”.
Es vota a favor de suprimir la paraula “exclusivament”: 16 a favor + 1 abstenció.
Es passa a votar la proposta amb la modificació feta:

VOTACIÓ      PdeCAT PSC ILFC ERC CxF PP Total
A favor              6            3      4      2            1       16
En contra                                                             

Abstenció                                                1       1      1

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!