0
0
Vota!

7.Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per distribució i subministrament d’aigua per a l’exercici de 2018.

Es proposa:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de l’article 6 de l’Ordenança reguladora de la taxa pels serveis de distribució i subministrament d’aigua potable (ordenança 35). La redacció de l’apartat esmentat de l’Ordenança fiscal núm. 35, que haurà de regir per a l’exercici 2018, queda com segueix:
Article 6. Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:


Subministrament i distribució d’aigua Euros/m3 /mes
 Fins a 10 m3 /unitat consum/mes 0,3230€/ m3 /mes
 De 10 a 30 m3 /unitat consum/mes 0,8145€/ m3 /mes
 Excés de 30 m3 /unitat consum/mes 2,4111€/ m3 /mes


Complement de tarifa pel finançament de les obres de millora de l’abastament a La Garriga, l’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès i Canovelles
 Fins a 10 m3 /unitat consum/mes 0,0264€/ m3 /mes
 De 10 a 30 m3 /unitat consum/mes 0,0590€/ m3 /mes
 Excés de 30 m3 /unitat consum/mes 0,0957€/ m3 /mes
Conservació de comptador 0,29€/mes

Deesnvolupament del Ple.

M. Torres (PDECAT): És una de les taxes que quedaven per pujar, un 2%. Es posarà a exposició pública 1 mes.
À. Vega (ILFC): Postura en contra. Estem totalment en contra del model que va triar aquest model.Fa uns mesos es va aturar una pujada més gran 8% en demostrat-se que la privatització d’aigües Ter-Llobregat era un frau. El números d’aquest servei en els dóna una empresa, i no sabem si s’ha comprovat la justificació d’aquestes despeses. les obres que s’ha realitzat són millores, però de cap manera és un fons de reposició. També queda pendent tenir una inversió en la xarxa d’aigua, que és una font de sequera... i un malbaratament d’un bé comú i recurs públic. Es fa referència a la campanya publicitària d’empreses de trafiquen amb l’aigua. En altres municipis, enlloc de pujar el preu de l’aigua, l’han abaixat.
A. Profitós ERC): Comissió de seguiment de SOREA quan s’havia de votar una pujada del 8%... però ara sense que hi hagi hagut reunió de a comissió de seguiment, que hauria de ser preceptiva, i sense establir un reglament per a la comissió,... tenim un dubte raonable sobre els motius de la pujada real.
R. Bernabé (ILFC): Tots els tecnics recomanen que es cobri el que gasten realment ciutadans, no que hi hagi un mínim, ja que d’aquesta manera no s’educa per no malgastar aigua. Al ciutadà li surt igual de preu... Tenim control 0, això no pot ser, de cap manera, ens hem convertit en auditors.
A. Profitós (ERC): Demana que ens doni totes les xifres.... volem saber quant pagarà de menys l’empresa concessionària...
F. Colomé (PDECAT): L’aigua és una taxa i han de cobrir el servei, i cal anar-les apujant mica en mica.
Sobre el model no en podem parlar, vostès en tenen un i nosaltres un altre. Aquesta pujada és absolutament insuficient. Anuncia una nova pujada d’1,5%

VOTACIÓ      PdeCAT PSC ILFC ERC CxF PP Total
A favor              6             3                                 9
En contra                                4      2    1            7

Abstenció                                                       1   6

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
7
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!