3
0
Vota!

7.Moció que presenta el grup municipal ILFC-E, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, sobre el desplegament de la renda garantida de ciutadania.

Després d’anys de debats, superant dificultats i traves en el marc del Parlament, va ser finalment aprovada el 12 de juliol de 2017, gràcies a l’acord de tots els grups. La seva aprovació ha suposat sens dubte en termes socials, un avenç i jurídicament un nou dret social de les persones. Una prestació econòmica per fer front a la pobresa, un instrument de primera magnitud per acabar amb la desigualtat a Catalunya. I obliga a la Generalitat de Catalunya ha iniciar el desplegament i ha dotar-la de pressupost.

La prestació va dirigida a persones que no disposin recursos econòmics mínims per atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna i com a complement a persones que tot i percebre una altra prestació estatal no disposin dels recursos mínims per atendre les seves necessitats bàsiques.

Les persones beneficiaries han de cobrar 564 euros mensuals lligats a un pla d’inserció laboral o inclusió social. La quantitat ha percebre anirà augmentant fins l’any 2020 quan els beneficiaris cobraran el 100% de l’IRSC, estimat actualment en 664 euros al mes.

Les persones que reben la RMI, sense fer cap tràmit passen a rebre-la directament. Altres beneficiaris són les famílies monoparentals que no treballen o ho fan a temps parcial que cobren menys de 639 euros al mes i en el cas de cobrar menys de 564 euros al mes si no treballen, tenen més de 23 anys o han creat una unitat familiar independent fa mes de mig any.

També son beneficiares les persones que tot i rebent una prestació subsidi per desocupació si aquesta és inferior a 564 euros al mes , els que tenen més de 23 anys i sinó reben cap prestació de serveis d’acolliment residencial o sanitari permanent.

En tots els cassos tots els beneficiaris ha de fer més de dos anys que resideixen a Catalunya.

En l’acord va quedar establert que la prestació s’implementaria a partir del 15 de setembre de 2017.

Aquest mes de març, fa doncs, 6 mesos que a través del Departament de Treball, Afers Socials i família s’han posat les bases per a que les beneficiaris hi puguin accedir.

Es proposa:

Primer.- Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Família a continuar realitzant un exercici de transparència en la gestió i a informar-ne en temps i forma tant a la Comissió promotora de la Renda Garantida de Ciutadania com a les entitats municipalistes i els municipis, fent públiques les dades i l’estat de situació del desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania.

Segon.- Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Família que la prestació s’apliqui sense caràcter restrictiu.

Tercer.- Instar la posada en marxa, en el moment que es formi Govern a Catalunya, de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania que ha de realitzar les funcions d’òrgan de seguiment.

Quart.- Instar, en el moment que es formi Govern a Catalunya, l’elaboració i aprovació del decret del Reglament per desenvolupar la Renda Garantida de Ciutadania.

Cinquè.- L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, com a municipi adherit per a la implantació de la Renda Garantida de Ciutadania (com es va aprovar per moció pel ple) es compromet a realitzar tasques d’informació, suport i divulgació dels requisits per accedir-hi.

Desenvolupament del Ple:

F. Jiménez (PDECAT):. Aquesta és una de les accions que pot fer la Taula, com a informació del desplegament
de la Renda.


A. Vega (LFI-EC): Aquesta moció té un problema, ha quedat desfasada. Ens trobem amb un titular de premsa que diu que Treball només ha concedit 1.000 tendres de les 60.000 demanades. Estem parlant de mesures de subsistència. No podem tolerar que les famílies esperin mesos per cobrar o que no es donin les que es demanen. S’estan preparant mobilitzacions.


R. Cassà (ERC): Dues observacions 1. La posada en marxa daquesta mesura s’ha fet sota l’aplicació del 155, cal recordar que una de les persones és la Consellera Dolors Bassa que avui es troba privada de llibertat a al presó d’Alcalà-Meco. 2. Tots els expedients aturats són posteriors al mes de gener (plena aplicació 155).

VOTACIÓ (en JGL) PdCAt PSC ILFC ERC CxF PP Total
A favor                         X       X      X      X     X           16
En contra                                                             X      1
Abstenció

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!