1
1
Vota!

5.Proposta d'aprovació inicial de la creació del Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès.

Es planteja el naixement del Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès (d’ara endavant PSELFV), amb l’objectiu de realitzar una tasca transversal interàrees (Dinamització Econòmica, Polítiques Socials ) en totes aquelles accions relacionades amb l’impuls i la coordinació del món econòmic i social del municipi.

Es una bona idea tenir un Pla Social i Econòmic al nostre municipi. El disseny del pla ha estat durant els mesos de febrer, març i abril. Però no se sap amb qui s’ha dissenyat aquest pla? Quins actors hi han intervingut?

Desenvolupament del Ple:

E. Pericas (LFI-EC). El nostre grup disculpes per no haver pogut assistir a l’acte de presentació realitzat per presentar el pla.
Aspectes positius
• Agraïm a l’àrea de Polítiques Socials i l’àrea d Dinamització Econòmica l’esforç que ha realitzat per presentar aquest Pla Social i Econòmic. Trobem positiu poder dotar al municipi d’un pla que aposta per promoure l’ocupació i la millora professional de les persones econòmicament més vulnerables i amb risc d’exclusió social.
• És important des del nivell municipal fer l’assessorament i l’orientació d’aquestes persones per tal de donar-los sortides laborals i socials al municipi.
• Pel nostre grup és imprescindible que aquest camí es recorri conjuntament, diagnosticant les necessitats i la demanda laboral dels sectors econòmics del nostre poble i demanant la col·laboració del teixit socioeconòmic i empresarial amb el que comptem.
• En línies generals doncs, trobem que la proposta té punts positius, però també creiem que aquest pla neix amb moltes mancances i per això emplacem a l’equip. de govern a fer les modificacions que puguin millorar-lo tenint en compte un seguit de criteris:


Mancances detectades
• Ens trobem davant d’un document que ha estat dissenyat en 3 mesos. Els plans d’aquestes característiques normalment comporten un temps de disseny molt més ampli ja que és bàsica la implicació dels difernts actors del terriotri per poder-lo confeccionar. Però en el pla no s’especifica quins actors hi han intervingut. Per tant, des del nostre punt de vista ens trobem en un pas previ al pla, tenim davant d’un pla teòric però sense haver comptat amb la participació del poble.
• Tampoc hi hem trobat concrecions. La concreció més rellevant que hi trobem és la creació de la Taula. No hi ha programes o actuacions ja dissenyades, es destaquen els àmbits on s’actuarà com per exemple en la formació per l’ocupació, les polítiques socials, la dinamització de l’economia, l’emprenedoria... però se’n detallen quins cursos, quins recursos, quin personal es necessitarà. I resulta que en el cronograma que es proposa, el pla entre en la fase
d’implementació just aquest mes d’abril. no veiem les mesures per les que cal començar.
• Ens fem moltes preguntes: quin tipus d’oferta formativa s’oferirà? Quan es parla de centres d’estudis, a quins es fa referència? Es parla de mesures de formació, però s’anirà més enllà?


Aspectes que trobem a faltar
• Trobem que pot ser un pla que no visualitzi els canvis que s’estan portant a terme en la nostra societat, on hi ha sectors que ja no utilitzen els recursos "estàndard" com la promoció econòmica de fins ara. Es pensa en projectes concrets que vagin més enllà d'aquests recursos


VOTACIÓ PdCAt PSC ILFC ERC CxF PP Total
A favor X X X X X X 17
En contra
Abstenció
estàndard de recerca de feina? Com per exemple, cooperatives, economia social, horts socials,
economia de les cures, convenis amb empreses municipals, altres.. No es parla de sostenibilitat,
de treball digne, d’iniciatives com l’economia social i solidària
• La Taula, és una bona eina a nivell municipal si se la dota àmpliament per realitzar la tasca d’unir
tots els professionals de diferents disciplines per anar molt més enllà.
• A nivell de societat s’està parlant de redefinir la idea de treball perquè s'esgota el model de
l'oferta de feina i es plantegen propostes de generar ocupació des d'altres presprectives que
s'acosten més a les realitats de les persones. A ls escoles per posar un exemple, ja s’està
educant per a fer feines que encara no existeixen, i perquè les criatures tinguin les
competències per en sortir-se en un món nou i canviant. Sembla però que el pla segueix en part
en el segle passat.
• També trobem a faltar tant en la Taula, com en el disseny del pla, entitats del tercer sector que
treballin amb les persones a les quals anirà dirigit aquest pla, parlem per exemple de Càrites.
Aquesta entitat hauria de figurar com a membres de la Taula.
En conclusió, tot i que la proposta ens sembla molt necessària i positiva, en la mesura en com
està plantejada, amb pocs mesos de disseny, amb gens o cap participació, amb una
implementació de programes que no existeixen des d’aquest mes d’abril, sense saber quin format
tindrà finalment la Taula, com s’organitzarà, ens sembla que és en certa manera paper mullat. És
una proposta que fa tard. Intenta ser un pedaç.
També creiem que trobant-nos a un any just d’eleccions, tot ens fa sospitar que aquest pla sols
sigui un cop més per posar-se la medalla, sense que finalment hi hagi un treball ferm al darrera.


R. Cassà (ERC):. És una fase prèvia, falta concreció.
E. Pericas (LFI-EC):. Feina de disseny: 3 mesos, apareix al cronograma. No entenen doncs perquè és un pla tant fluix i poc acabat. Són models de participació. La participació en la confecció del pla es podria fer molt més extensiu, la Taula. Recursos humans i economics, quines partides i intervindran directament. El nostre sentit del vot també serà l’abstenció. Tampoc trobem la concreció dels recursos necessaris per fer viable el pla, que haurien d’anar acompanyars d’un pressupost i de personal específic.
F. Jiménez (PDECAT):. El pla l’han fet les tècniques, els qui han de donar continuitat a totes les accions són les
persones que formen parts de les dues àrees.

VOTACIÓ PdCAt PSC ILFC ERC CxF PP Total
A favor          X       X                      X    X    11
En contra
Abstenció                       X       X                   6

 

1 Opinions
Resultat ple municipal
5
6

Opinions

Per opinar, hauria de conèixer el pla, objectius, plaós, qui s'en cuida.... ^pt seer un tema de façana i prou. Crec que hi haurien d'estar implicades entitats relacionades amb el tema de la pobresa i la marginació, com Càritas, i altres sensibels alprobela, com Les Franqueses Imagina. Es podria crea una Taula social paritària, sense el veto de l'Ajuntament per analizar la realitat i buscar solucions, no només a l'atur, sinó també a l'habitatge, a la convivècnia, etc.

Fura - 26-04-2018 16:11

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!