1
0
Vota!

8 Moció que presenten els grups municipals PDECAT-Demòcrates, Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de març de 2018, en defensa de l'escola catalana i el model d'immersió lingüística.

Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.

El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.

El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques.

Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la crisi econòmica.

Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat.

Per aquests motius l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès acorda:

Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE

Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.

Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella infranquejable. 

Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat

Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.

Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.

Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els darrers 30 anys.

Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC)  i als centres educatius del nostre municipi.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP / ILFC-E / ERC-AM / CpF: 16

EN CONTRA: PP: 1

ABSTENCIÓ:

 

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!