1
0
Vota!

4 Proposta d'aprovació de l'elecció dels càrrecs de jutge de pau, titular i suplent, de les Franqueses del Vallès.

ATÈS que durant el termini de presentació de sol·licituds, per al càrrec de jutge/essa de pau titular s’ha presentat una única sol·licitud:

2018-E-RC-763 de data 12 de febrer, presentada pel senyor Miguel Valls Morata

I per al càrrec de jutge/essa de pau suplent s’ha presentat una única sol·licitud:

2018-E-RC-764 de data 12 de febrer, presentada pel senyor Miguel Maraver Box

 

APROVAR l’elecció, per un període de quatre anys, del senyor Miguel Valls Morata per desenvolupar el càrrec de Jutge de Pau titular.

APROVAR l’elecció, per un període de quatre anys, del senyor Miguel Maraver Box per desenvolupar el càrrec de Jutge de Pau suplent.

 

Desenvolupament del Ple:

Sorprèn molt que no hi hagi cap més candidat al càrrec que la persona que es proposa ara i que, curiosament, sigui l’única candidata en convocatòries anteriors, si bé es veu que són dues les persones que s’han anat alternant successivament en el càrrec, bé com a titulars, bé com a suplents. No hi ha cap queixa d’aquestes persones, només mostrar l’agraïment. Però en un poble de gairebé 20.000 habitants, no és normal que no hi hagi més d’un candidat. Potser exposar-ho públicament al taulell d’edictes municipal i als jutjats no és suficient. D’altra banda, estaria bé fer un petit esforç per tal que alguna dona també pensés que podria exercir bé aquest càrrec.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP / CpF / PP: 10

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: ILFC-E / ERC-AM: 7

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!