3
0
Vota!

21.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per a la commemoració del dia internacional de les dones.

Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació. 

Segon.- Treballar amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Tercer.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.

Quart.- Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.

Cinquè.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.

Sisè.- Comunicar aquest acord a les associacions del municipi, a Ca la dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.

Desenvolupament del Ple:

E. Pericas (LFIC): Deixem enrere les simples manifestacions, no demanem únicament la commemoració del dia de la dona, sinó que reclama fer formació al respecte ja que s’està constatant que actualment s’han realitzat passes enrere amb el tema del masclisme en la nostra societat, sobretot amb els joves.
Així mateix, volem ajudar a fer la crida a la participació de la vaga 8 de març, una vaga gestada els últims anys en que le dones ens hem anat empoderant i hem anat reclamant el nostre espai de lluita que s’ha aconseguit centrat i prioritzat el debat a nivell social.
Demano si el secretari pot confirmar que les mocions no aprovades no passen per ple ni es poden defensar.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / ILFC-E / PSC-CP / ERC-AM / CpF

EN CONTRA: PP

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!