2
0
Vota!

4.Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’ajuntament, patronats municipals i empresa municipal a 31 de desembre de 2017 en compliment de l’ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, de subministrament d’informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

• Es preveu que en la liquidació del pressupost, la Corporació local no donarà compliment al requeriments de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa, segons les dades provisionals que es disposa a data d’emissió d’aquest informe.
• El nivell de deute viu a final del període previst és de 10.472.490,00 euros

Desenvolupament del Ple:
A. Profitós (ERC): En trimestres anteriors s’adjuntava un informe d’intervenció. Ara no hi és. Perquè? Pregunta sobre la situació d’Entorn Verd.
F. Jiménez (PDCAT): Entorn verd està liquidarà.
E Pericas (ILFC): . Des de quan està donada de baixa si en l’informe apareix encara com que cal fer-ne la dissolució al registre de societats?
F. Jiménez (PDCAT): Baixa definitiva d’Entorn Verd el mes de gener. L’informe es de tancament del finals de 2017.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!