1
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL CONTROL AMBIENTAL A LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès es fan controls ambientals de l’aire a l’entorn dels polígons industrials, amb l’equipament mòbil de la Diputació de Barcelona, pel control de la contaminació ambiental en l’aire i l’efecte de les indústries en els habitants dels voltants.

ATÈS que portem anys sense realitzar els controls a l’entorn del polígon de Llerona i d’altres que es porten a terme periòdicament per tal de controlar el bon funcionament de les indústries existents en aquests polígons i que no puguin afectar els habitatges de l’entorn.

Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- DEMANAR a la Diputació de Barcelona l’estació de medició ambiental per al control de l’aire de l’entorn del polígon de Llerona i d’altres, per tal de fer el control de l’estat de l’aire al costat de les indústries i els possibles efectes sobre els ciutadans dels voltants, tal com s’ha fet en d’altres ocasions.

Segon.- TRAMETRE aquest acord a la Diputació de Barcelona.

Resultat ple municipal
7
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!