1
1
Vota!

13.Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici econòmic 2018.

INVERSIONS 2018 I QUADRE DE FINANÇAMENT
ACTUACIÓ                                            Import Estalvi corrent Pla Barris Xarxa Meses Venda parcel·les Préstec TOTAL
AMORTIT RENTING SEG CIUTADANA  20.000      20.000                                                                                   20.000
INVERSIONS EN ENLLUMENAT PÚBLIC 192.000   192.000                                                                               192.000
EQUIPAMENT INFANTIL                            25.000     25.000                                                                                 25.000
ALTR INVERSIONS EN INFR I EQUIPAMENTS 150.000 150.000                                                                        150.000
ALTRES INVERSIONS EN EQUIPA ESPORTIU 50.000                                                                           50.000   50.000 MOBILIARI I ESTRIS MUNICIPALS             30.000    30.000                                                                                 30.000
EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 50.000 50.000                                                                             50.000
ACABAMENT C CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL.2018 2.700.000                                    2.700.000             2.700.000
REMODELACIÓ ZONA ESPORTIVA DE LLERONA. 2018 338.000                338.000                                        338.000
REMODELACIÓ P DE L'ESBARJO         450.000                          225.000                           225.000                 450.000
PAS SOTERRANI BELLAVISTA               900.000                          450.000                          450.000                  900.000
ADQUISICIÓ LOCAL CARRER CATALUNYA 450.000                                                                            450.000 450.000
ADEQUACIÓ Z ESPORTIVA CORRÓ D'AVALL 950.000                                                        950.000                 950.000
PACIFICACIÓ CARRETERA DE MARATA  50.000                                                                                   50.000   50.000
AMPLIACIÓ VEST I MAGATZEM CAMP FUTBOL CORRÓ D'AVALL 400.000                        400.000                 400.000
AULA NATURA PARC DEL FALGAR       300.000                                                                 150.000  150.000   300.000
TANCAMENT ESPAI EXT ESCOLA DE MÚSICA 100.000                                                       100.000                100.000
TOTAL                                            7.155.000 467.000         675.000    338.000          4.025.000  .650.000   7.155.000

El 3r i 4t ítems són calaixos de sastre, que poden acabar en canvis en les partides per via modificacions de crèdit.

Acabament del Centre Cultural de Corró d’Amvall, es financia amb la venta de parcel·les del sector N. Sembla que hi ha lligat ja un crèdit amb la diputació de 1.800.000€.

Zona esportiva Llerona: 338.000€ financiat per la Diputació (Xarxa de Meses de Concertació). Sembla que encara estan pendents de fer una permuta amb un propietari d’un camp per ampliar la zona esportiva.

Plaça Catalunya: adquisició de local per fer una espècie d’hotel d’entitats per al barri Bellavista. Deute de la Generalitat amb la llar d’infants.

Adequació zona esportiva Corró d’Avall: marxa la concesionària SEAE i cal adequar i fer una inversió en maquinària i de tota la zona esportiva.

Parc del Falgar: el compromís de l’empresa era tenir acabat el parc del falgar el 31 de desembre. No arribaran, i l’ajuntament els donarà més temps. Aquesta aula no forma part de projecte inicial, ha estat un projecte sobrevingut.

Escola de música: filtracions d’aigua. Cal arreglar l’espai exterior

Totes les prioritats de l’ajuntament surten de la venta de parcel·les del sector N.

Calendari d’inversions:

  • centre cultural adjudicació al maig
  • plaça esbarjo: cap al juny el concurs, finals 2018
  • Pas soterrani de la via del tren a Bellavista.

Plans d’ocupació són de la diputació i són bianuals. Els de la Generalitat no els han calculat perquè no saben com aniran. Less Franqueses del Vallès no tenim plans propis d’ocupació.

Subvenció a les empreses per contractació, es treu perquè s'ha vist que les empreses se n’aprofiten, contracten i al cap de 9 mesos cessen els treballadors/es. reconeixen que no esta ben fet, jo treuen, cal que s’ho replantegin.

Plega el càrrec de confiança a serveis socials. Es proposa substituir-lo.

Plaça de nova creació d'imatge corporativa (tècnica).

Concurs-oposició per una plaça de relacions institucionals.

Pressupost general 25.000.000€

Dels quals tenim despeses de personal 5 milions, altres serveis 6 milions, + 7 d’inversions en totxo.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!