2
1
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ .

ATÈS que la comissió de treball delegada pel Consell Escolar Municipal per fer una proposta per resoldre els problemes derivats de la matriculació i els conflictes derivats de la concentració en determinats centres d’alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE).
ATÈS que en aquesta comissió de treball han estat representats gran part dels sectors implicats en el sistema educatiu del municipi (polítics, tècnics de l’administració, directors de centre, professors, Ampas etc...).
ATÈS que, al passat Consell Escolar Municipal es va presentar la proposta de la comissió de treball i va ser aprovada per 35 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions, establir dues zones de proximitat en la matriculaci ó dels alumnes als CEIP de les Franqueses.
Primària dues zones de proximitat 2 Zones: Zona Nord (Llerona, Marata, Corró d’Amunt, fins C/ Llevant de Corró d’Avall) i Zona Sud (a partir c/ Llevant de Corró d’Avall i Bellavista) 6 Línies a la Zona Sud i 4 línies a la Zona Nord ATÈS que, al passat Consell Escolar Municipal es va presentar la proposta de la comissió de treball i va ser aprovada per unanimita t els següents criteris:
Mantenir secundària com a zona única Treball per buscar excel·lència centres educatius, prioritzant el CEIP Bellavista – Joan Camps i Giró
Ampliar criteris i places de NEE (que no vol dir augmentar ràtio per classe) Insistir treball previ de Benestar Social, Educació i EAP en detectar NEE abans de l’entrada a l’escola (0, 1 i 2 anys) i seguiment de ls ja detectats a l’escola Seguiment de la proposta per part de la Comissió de Garanties d’Escolarització (famílies, Ajuntament, EAP, Direccions i Dpt Enseny ament) Fer la màxima divulgació de la proposta entre la ciutadania Crear una nova comissió de treball per ajudar a fer tota aquesta feina.
Aquests acords són per 4 anys i desprès cal fer val oració ATÈS que els Serveis Territorials d’ensenyament ja han manifestat que no veuen massa bé la creació de dues zones de proximitat.
ATÈS que fora important que el govern no es trobés sol defensant els acords presos en el passat Consell Escolar Municipal i caldria prese ntar la proposta als Serveis Territorials d’ensenyament demostrant la màxima unanimitat possible per part de tots els sectors implicats en l’àmbit educatiu.

Primer.-
CREAR una comissió amb representació de tots els sectors implicats en el sistema educatiu del municipi que  acompanyes a l’Alcalde i/o a la Regidora d’ensenyament, a presentar i explicar els acords, que va prendre el Consell Escolar Municipal, davant dels Serveis Territorials d’ensenyament del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Segon.-
CREAR aquesta comissió amb l’Alcalde, la Regidora d’ensenyament, 1 representant dels grups de l’oposició, 1  tècnic/a de l’àrea d’educació, 1 representant dels directors/es dels centres educatius, 1 representant dels mestres/as o professors/es, 1 representant de les Ampas, 1 representant dels pares/mares.
Tercer.-
INSTAR al govern municipal, en cas que els Serveis Territorials d’ensenyament no respectin els acords presos, democràticament, pel Consell Escolar Municipal a elevar aquests acords fins al de Conseller d’ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. I demanar una reunió amb el Conseller d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya on tots el membres de la comissió vagin a explicar les raons per les quals s’han pres aquests acords; que no són altres que la millora del sistema educatiu a les Franqueses del Vallès.
Quart.-
INSTAR a l’Àrea d’ensenyament de l’Ajuntament a què es posi en contacte amb els representants de tots els sectors que formarien part de la comissió per tal que cada sector anomeni el seu representant a la comissió.
Cinquè.-
DONAR TRASLLAT d’aquesta moció a tots els ciutadans de les Franqueses mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!