1
1
Vota!

13. Proposta d'aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2018..

Tarificació de l'àrea de cultura que no s'havia iniciat, sembla que hi hauria de ser. Cal revisar-la.

Pujada d'un 2% del servei de proveïment d’aigua potable.
La tarificació social s’hi ha incorporat?

Desenvolupament del Ple:

F. Jiménez (CIU): Diferències respecte a l’any passat. Es continua la tarifació social com en l’exercici anterior. Les taxes sempre han de tenir la tendència d’assumir el cost real del servei. Última pujada fa 5 anys.
G López (ILFC):. Increment del 2% en les taxes, en impost dels vehicles. No tenim clar aquest augment. Un 4% de L’IBI ens sembla excessiu.
A. Profitós (ERC): No ho veuen malament. Demana una confirmació, o compromís que l’increment del preu
de l’aigua serà el mateix que en altres ítems.
Sr. Colomé (CIU): Tema aigua, tenen un debat dins del govern. SOREA demana un 6%. EL govern està
entre el 2 i el 3%.
G López (ILFC):. Aclariment, si ens abstenim podem presentar esmenes? (Responen que si). Ha
incrememtat el pressupost en més de 2 milions d’€. Es podria fer l’esforç de reduir la pressió fiscal
al poble.
A. Profitós (ERC): La partida de subvencions s’augmentaràn pels motius que deia el regidor López. La
pujada de l’aigua no hauria de dependre de si el regidors/es de govern es posin d’acord.
 F. Jiménez (CIU). Posa’t en marxa un control d’activitats, reporten ingressos molt específics, els ingressos
no són divisibles entre tots els ciutadans/es del municipi.
VOTACIONS = A favor: CIU PSC 9 Abstenció: ILFC ERC 6 En contra: CXF 1

 

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
1
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!