1
1
Vota!

4 Proposta d'aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès..

ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Estimar l’al·legació primera presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, i desestimar la resta d’al·legacions, presentades durant el tràmit d’exposició pública.
SEGON. Estimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal PDCAT i Grup Municipal PSC durant el tràmit d’exposició pública.

TERCER. Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa durant el tràmit d’exposició pública.

QUART. Modificar els articles 35.2 apartat d), 49.2, 50 apartat b), 123 i 87.2 del projecte de Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, aprovat inicialment en sessió plenària de data 25 de maig de 2017, d’acord amb les al·legacions estimades.

CINQUÈ. Aprovar definitivament el projecte de REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL de les Franqueses del Vallès.

Votació:

A FAVOR: CIU / PSC-CP

EN CONTRA: ERC-AM / CpF

ABSTENCIONS: -

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!