1
1
Vota!

10.Moció que presenten els grups municipals PDeCat-Democràtes, Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència per les Franqueses i Partit Popular de Catalunya, referent a les companyies subministradores de serveis bàsics, d'energia elèctrica i gas, a les Franqueses del Vallès.

ATÈS que durant el transcurs dels darrers anys s’ha observat  una manca de l’actualització de les instal·lacions per el subministrament dels serveis bàsics, especialment a les zones rurals de Llerona, Corró d’Amunt i Marata.

ATÈS que en diverses sessions del Ple de la nostra corporació, el Consell del Poble de Llerona i el Consell de Poble de Corró d’Amunt han mostrat el seu malestar per la situació actual, que està provocant una deficient qualitat de els serveis que presten, així com repetits talls de subministrament.

ATÈS que tenim constància que tant la Generalitat de Catalunya com el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, obliga a les subministradores a fer revisions triennals i seguiments any rere any.

Es proposa:

Primer.- Instar al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat, per fer acomplir totes les normatives de control i manteniment de les instal·lacions bàsiques d’electricitat, gas i telefonia.

Segon.- Sol·licitar a les companyies subministradores, que notifiquin a aquest ajuntament l’inici dels treballs de control i manteniment de les seves respectives xarxes com les actuacions fetes des de l’1 de gener de 2015, fins a la data d’avui, per garantir un servei de qualitat.

Tercer.- Estudiar per part dels serveis municipals totes les opcions de control del correcte funcionament de les instal·lacions, així com complir les normatives vigents respecte la seguretat laboral, manteniment, prevenció d’incendis, etc. ja sigui de forma directa o exigint el compliment a l’administració amb competències responsable.

Quart.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès d’oferir el seu suport institucional, tècnic i jurídic en totes les instàncies a les associacions veïnals, empresarials, comercials, i Consells de Poble del municipi en cas d’incompliment total o parcial per part de les companyies de les seves obligacions i compromisos.

Cinquè.- En cas de incompliments que puguin ser objecte de sanció, segons legislació, per part de les companyies, sancionar o exigir a l’administració competent l’actuació corresponent.

Resultat del Ple:

F. Jiménez (CiU): Demana disculpes per no presentar-la al juny. Diu que és de consens i és important. Que quan es treballa conjuntament es millora la situació. Que donarà pas a un major control. Agraeix als grups polítics i els Consells del poble.

À. Vega (ILFC): Agraïment i reconeixement a la ciutadania i l’associació de veïns de Corró d’Amunt per la feina feta. Cal fer que la moció no quedi en una simple declaració. Cal fer complir les normatives a les companyies.

JA. Corchado (PSC): Agraeix a la AV i diu que sempre han estat amb ells. Diu que es comprometen a treballar el tema.

A. Profitós (ERC): Diu que agraeix als ciutadans i l’AV. Demana que cal fer les gestions necessàries, sense dubtar en arribar fins el final.

F. Jiménez(CiU): El govern està a sobre i les companyies actuen ràpid.

R. Bernabé (ILFC): A títol personal, hi ha perill d’una resposta de les companyies, que no son generals els talls. Els talls són de les zones més aïllades i rurals, hi ha perill de respostes en funció del global. La moció és un primer pas. Però les companyies potser es volen escapar.

Alcalde: Hem d’anar tots a una. Ell és partidari del quilòmetre zero. Amb Estabanell ho fan. Les grans empreses s’ha de pressionar. S’ha d’anar tots junts per facilitar.

Votació: Sí: 15 (TOTS).

0 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!