2
0
Vota!

6.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa referent a la pràctica de la xerojardineria, d'acord amb els recursos hídrics disponibles, a les Franqueses del Vallès.

Una de les manifestacions del canvi climàtic al nostre territori és una accentuació de la severitat de les sequeres, ja normalment característiques del clima mediterrani, i uns períodes cada vegada més freqüents de temperatures extremes, especialment a l’estiu. Aquest escenari que ja és actualitat posa de manifest la fràgil relació entre el cicle natural de l’aigua i les nostres demandes creixents. Per aquesta raó cal intensificar els esforços per poder disposar d’aigua en
el futur.
Amb aquest objectiu, cada vegada més gestors municipals i particulars opten per implementar la xerojardineria, un model de jardineria gairebé autosuficient, que optimitza al màxim tots els recursos disponibles, en especial l’aigua, i que, per tant, és aplicable a tota mena de climes, però especialment a les condicions climàtiques mediterrànies, amb sequeres periòdiques.
A més de marcar unes pautes d'estalvi d'aigua ,la xerojardineria també estalvia de recursos humans i materials i suposa un consum mínim de productes fitosanitaris. Intenta, doncs, establir un balanç òptim entre els recursos disponibles i les necessitats que ha de satisfer un jardí.

Es proposa planificar les zones verdes municipals seguint els criteris de la xerojardineria, amb els quals s’hauria evitat, per exemple, el fracàs de la gespa del passeig Gaudí. Prioritzar les plantes i arbres autòctons o aquelles espècies que requereixen menys consum d’aigua a l’hora de planificar nous enjardinaments a la ciutat. Planificar la substitució progressiva
d’espècies en aquelles zones que actualment estan enjardinades amb certes varietats de gespes exigents o amb altres espècies de plantes i arbres que requereixen un alt consum hídric.
En definitiva, aplicar i fer complir l’Ordenança Municipal per a l’estalvi d’aigua de les Franqueses del Vallès, aprovada el 2008 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 10/6/2008, on a l’article 9 apartat a, ja dicta que el disseny de les zones verdes seguirà les pautes de la xerojardineria, i entre altres actuacions especifica: “Reduir la superfície ocupada per les
zones de consum elevat d’aigua, com la gespa, en favor de les formacions menys exigents.”; així com impulsar els sistemes d’aprofitament d’aigües grises i el reaprofitament de l’aigua de pluja, aigües subterrànies i de les piscines

Resultat del Ple:

À. Vega (ILFC): Defensa. Cal ser sostenibles i fer estalvi de recursos, com l’aigua.

A. Profitós (ERC): El recolzen, demanen una esmena, fer difusió de la practica a la ciutadania per estendre la xerojardineria.

Alcalde: La recolzen i diu que inclouran la xerojardineria al nou concurs de gestió de la jardineria al municipi.

Votació: Sí: 15 (TOTS).

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!