2
0
Vota!

4.Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions salarials del personal, de conformitat amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2017, i modificació de la relació de llocs de treball .

Es proposa aprovar l’increment corresponent a l’ 1 % de les retribucions del personal al servei d’aquesta administració previst a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2017 amb efectes d’ 1 de gener de 2017, i la consegüent modificació de la relació de llocs de treball en els termes exposats.

Assignar aquesta despesa en la corresponent aplicació pressupostària del Pressupost vigent de la Corporació.

I modificar la quantia establerta en concepte de complement específic a la Relació de llocs de treball vigent per a l’any 2017 de conformitat amb l’Annex incorporat a l’expedient.

Resultat: del Ple:

 

Votació: Sí: 15 (TOTS).

0 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!