1
0
Vota!

3.Proposta d’aprovació inicial del conveni urbanístic per a la definició de l’obra civil complementària del projecte d’urbanització del sector N, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

Es proposa  aprovar inicialment el conveni urbanístic subscrit entre l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS i l’empresa ARAGOGAMMA, S.L. per tal de garantir en el marc del desenvolupament urbanístic del sector N el normal funcionament de l’activitat de l’entitat Aragogamma, SL, així com la seguretat de la instal·lació radioactiva ubicada en el mateix i l’interès públic de la seguretat de les persones.

Conveni amb l’empresa Aragogamma del Sector N. Empresa que fa esterilització de material quirúrgic amb procediments de radiació. Aquesta empresa ha tingut contenciosos jurídics amb l’ajuntament en relació a la seguretat de la seva activitat (Mesures que reclama en relació al nou projecte Sector N) reclamant distàncies de seguretat (150 metres de seguretat que han d’informar de que s’hi fa a les empreses) i entrades segures. És un conveni de col·laboració ajuntament-empresa per establir avisos sobre les activitats que es construiran al costat i sobre l’accés a l’empresa. L’empresa retirarà els contenciosos si es fan les clàusules.

Resultat del Ple:

Sr. Ganduxer CiU: Explica el punt. Diu que és un acord amb l’empresa, una solució tècnica.

G. López ILFC: Estem en contra del model del Sector N. Però això mostra que no s’ha realitzat un diàleg previ, s’ha generat un conflicte, això es podia evitar.

A. Profitós ERC: Tenim com ajuntament un pla de seguretat radiològic (Empresa de nivell 1)?

Sr Ganduxer CiU: No ho sap si hi ha pla. Diu que estan arreglant un problema amb seguretat.afa ILFC: Estem dient que han forçat la situació fins que s’han generat 3 contenciosos, això es manca de diàleg, que es podia evitar si ara hi ha un acord. L’empresa que va gestionar el projecte, Nadico, ho va fer d’una forma que ha generat els conflictes.

A. Profitós ERC: Hi ha 5 empreses a tota Catalunya amb nivell 1. Cal fer un pla de riscos radiològics. El pla nacional ho contempla, el poble ha de tenir-lo. Poble n.17 de Catalunya en risc. Cal complir les normatives de seguretat. Cal fer el pla.

Alcalde: Diu que son coses diferents, diu que hi han plans d’actuació municipals, però l’empresa no és tan perillosa com es pinta. Piscina radioactiva molt segura. Diu que no té perill realment. Que el cap de protecció civil ho contempla (Cap de policia). Diu que al 2015 tenien 20 contenciosos del Sector N, ara estan resolent molts amb negociacions. Ara hi han 7. Queda Sandoz per un tema econòmic, Flor de Loto i Invertrasa. Diu que desencallen el Sector N. Diu que Nadico ha fet la feina bé. Diu que seguiran negociant. Sandoz ha de pagar, no poden rebaixar més.

VOTACIÓ: Sí 9 (CiU i PSC). No: 0. Abs: 6 (ILFC, ERC i CplF).

 

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!