2
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE ELS COBRAMENTS DELS REGIDORS DE GOVERN PER CASAR A LES FRANQUESES DEL VALLÈS .

En les ordenances Fiscals de 2012 els partits polítics de CiU, PSC, PP, ERC i UPLF van proposar a aprovar una nova ordenança Fiscal per cobrar una taxa per la celebració de casaments que es va fixar en l'import de 80 euros entre setmana i 110 euros el cap de setmana. Des de Plataforma Per Catalunya es demanar l'anul·lació d'aquesta ordenança donat que no s'havia cobrat mai i que generava més despeses i càrregues als nostres ciutadans, i des del govern municipal es va justificar que era per poder assumir les despeses de neteja i consergeria per l'ús de la sala de plens o dependències municipals.
Donat que aquesta va ser la justificació política per fixar aquesta ordenança, que la mateixa va ser impugnada pel jutjat de Pau ja que es va recórrer el fet que el jutge de Pau no pot cobrar per casar ni per l'ús de les dependències del jutjat de Pau.
Donat que en cap moment s'ha aprovat pel Ple municipal que els regidors cobrin per celebrar casaments.
Donat que en la Junta de Govern del passat dia 25 d’octubre de 2012 consta que els regidors i l'alcalde han cobrat 56 euros per cada celebració de casament.
Donat que tots els regidors que han cobrat tenen ja dedicació exclusiva a l'ajuntament, o bé, tenen dedicació parcial, i com a tal ja cobren mensualment per la dedicació a la funció pública.

Primer.-
Que el Ple Municipal acordi que ni els regidors ni l’alcalde poden cobrar per celebrar casaments.
Segon.-
Que no havent estat acordat pel Ple Municipal que els regidors cobrin per casar, i que, per tant, els ingressos percebuts pel
s regidors per aquest concepte són indeguts, que s’aprovi que els regidors i l’alcalde retornin a la tresoreria municipal els diners percebuts per celebrar casaments.
Tercer.-
Que el present acord es publiqui al taulell d’anun cis de l’Ajuntament.

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
4
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!