0
0
Vota!

6. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la modificació del sistema de funcionament dels semàfors del carrer Catalunya al poble de Llerona..

Es proposa:

Instar al govern municipal a modificar el sistema de funcionament dels semàfors objecte de la moció per tal que en absència de vehicles estiguin en color vermell fix;  quan detectin l’apropament d’un vehicle a la velocitat permesa passin a verd fix;  i quan l’absència de vehicles, la presència dels mateixos a una velocitat inadequada o d’altres circumstàncies  ho facin necessari, passin a ambre fix per un termini de 4 segons i posteriorment a vermell fix.

Instar al govern municipal a assegurar amb les regulacions tècniques necessàries que la imprudència o velocitat impròpia d’un vehicle no pugui propiciar la multa dels que el precedeixen (atesa la importància econòmica i en punts de carnet del sistema sancionador vigent triat al seu dia pel govern municipal).

Resultat del Ple:

A. Profitós (ERC): Demanen voluntat política per millorar el sistema.
G. López (ILFC):Vot a favor, és una millora a un despròposit. Si mirem perquè serveix un semàfor, la seva funció es regular una intersecció (carrer, rotonda) a Llerona no és el cas. Un jutge també ho assenyala en una de les sentències de la PAM. Estem d’acord que hi havia un problema i que al i posar-hi una solució, però aquest sistema no. Cal buscar les eines adequades.

                   CIU(5)   ILFC PSC ERC CXF PP TOTAL
A favor                        X               X                      6
Abstenció
En contra        X                  X                     X     10

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!