2
0
Vota!

4. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits de les Franqueses del Vallès..

L'ajuntament ha promogut un procés participatiu. Però no se sap quins passos s'han fet per fer arribar la proposta als veïns i veïnes.
Hi ha hagut diverses mocions presentades per ILFC:
* Ple municipal en la sessió celebrada el dia 30 de gener de 2014 va aprovar la “MOCIÓ EN RELACIÓ ALS IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D’ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES”.
* Ple municipal en la sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2016 la “MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA TAXA PER VERIFICACIÓ D’ÚS ANÒMAL DE L’HABITATGE EN CAS D’HABITATGE BUIT”.
Falta, però, fer l‘ordenança sobre la taxa d’obertura d’expedient.

ART. 13 Multes coercitives.
Un cop realitzat el requeriment sense que l'interessat procedeixi a acreditar a l'expedient el seu compliment, es procedirà a la imposició de multes coercitives.
El nombre màxim de multes coercitives és de tres. L'import de la primera serà de 3.000€, el de la segona serà de 6.000€, i el de la tercera serà de 9.000€.

Resultat del Ple:

Sr. Ganduxé (CIU): Moció aprovada el 2014 que demanava fer actuacions per mobilitzar el parc d’habitatges. Amb els bancs les negociacions eren molt complicades i provocaven iniciar judicis. Explica el procés seguit amb l’ordenança. Procés de participació ciutadana. Proposta realitzada per A. Profitós (ERC) Art. 10. Afegir sempre que sigui possible es requerirà la presència de la propietat per tal de revisar l’interior de l’habitatge.
À Vega (ILFC): La 1a moció la vam presentar nosaltres i ja fa 3 anys. Les altres mocions també les hem presentat nosaltres, i amb adjunts altres models d’ordenances. Votarem a favor, perquè ha d’arribar. La taxa del cost d’inspeccció encara no la tenim, necessitem tenir aquesta ordenança per poder actuar. Prec / al·legació, el nostre grup no té tècnics treballant per
nosaltres. Caldria duplicar o triplicar les sancions, els bancs se’n riuran de nosaltres a la cara.
No cal assolir el màxim legal, però si que es podria pujar la taxa. Esperem que l’ajuntament dediqui recursos jurídics a perseguir realment a la banca. Demanem que les sancions no siguin el mínim que marca la llei.
A. Profitós (ERC): Ens falta fer més coses. Després d’aquesta ordenança caldrà mirar la tasa fiscal, fem-ho entre tots.
À. Vega (ILFC): Demanem voluntat de començar amb un mes a enviar cartes als bancs.

           CIU(5) ILFC PSC ERC CXF PP TOTAL
A favor   X          X       X     X      X     X     16

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!