2
1
Vota!

8.Proposta d’aprovació inicial del projecte de Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.

Es proposa l'aprovació inicial del ROM i la derogació de l'anterior de data 28 juliol de 2000.

Se sotmetrà l'expedient a informació pública durant 30 dies hàbils per a reclamacions i suggeriments.

No es pot presentar cap recurs en ser un acte administratiu de tràmit no qualificat.

Resultat del Ple:

F. Jiménez (CIU):. Aquesta proposta ha estat conseqüència de molts dies de treball. S'ha adequat a les disposicions legals.
À Vega (ILFC):. Reunions conflictives, de debat i de no arribar a cap consens. El vostre model es limita a aplicar la llei, de la manera més restrictiva que pugui. Aquest ROM que es presenta és una involució total. S'agafa la llei per fer una interpretació del que diu la llei, no es pot anar en contra, però si que és pot ampliar com en l'exemple de posar un ple cada mes.
JA Corchado (PSC):. No es restrictiu ni involutiu.
A. Profitós (ERC): Perquè no es pot presentar cap mena de recurs davant de l'aprovació d'aquest document? Hi ha una sèrie de coses que entenem que no està bé. Començo les al·legacions: art.38.2: convocatòria extraordinària de ple, pot modificar l'ordre del dia l'alcalde. Art.87.2: enlloc de 15 dies, són 4 dies a la legislació catalana.
F Colomé (CIU): exposició pública.
R.Bernabé (ILÑFC): Aquest document empitjora la democràcia en aquest ple. Debat supramunicipal, al ple no es debatrà, per tant es manca de democràcia. Copien models de l'ajuntament de granollers o mollet que tenen debats a porta tancada. Com s'entén que les mocions s'hagin de presentar 72h abans de la junta de portaveus? Quan tindrem temps de gestionar-ho des de
l'oposició que treballem i tenim les nostres feines? Nosaltres hem presentat un munt d'esmenes que no s'han tingut en compte.
 

Votació:    CIU ILFC PSC (2) ERC CXF PP TOTAL

A favor      X                X                           X       9

Abstenció                                       

En contra           X                    X    X                7

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!