0
2
Vota!

7.Proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra l'acord del Ple de 26 de gener de 2017, en virtut del qual s'aprovà la pròrroga i segona addenda del contracte formalitzat amb Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, per a la gestió i explotació del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable a les Franqueses del Vallès.

No s`admeten els recursos de ILFC, ERC i de regidors i representants de ILFC per estar fora de termini.

Es desestimen la resta de recursos presentats.

Resultat deñl Ple:

F Jiménez (CIU): Hi ha dos desestimacions diferents: la 1a per fora de termini, i la 2a desestimació és perquè no hi ha una alteració substancial del contracte.
G.López (ILFC): En el tema legal farem el que creiem convenient. L'equip de govern aposta per un model que afavoreix a una empresa. En l'editorial publicat al buttleti tot són coses positives, però no ho diuen tot. perquè no es diu que van baixar el cànon? Deixarem de percebre 100.000€. Estem perdent 240.000€ que ho deixem de guanyar el poble de les franqueses. Això
es fer de trilero. Perdem diners a SOREA, a SEAE,... perquè són diners de tots. Aquest és el seu model.
A. Profitós (ERC):. Aquest punt no tocava fer-lo en aquest ple ja que aquests recursos van ser desestimats per silenci administratiu al mes d'abril. L'informe que han fet el secretari i L'interventor és seriós, que està fet per justificar uns posició política. Hi ha elements que no s'aguanten. S'alterava l'equilibri econòmic i a més a més a favor de la companyia.
Jiménez. No tenim el mateix model de gestió.
R.Bernabé (ILFC): No es només una qüestió de model. Vostès van adquirir un compromis public de ser una altre model de gestió pública de l'aigua. No hem tingut ni una reunió al respecte. Èticament és un mandat que no s'ha fet. Les empreses si tenen deute tenen deutes, que és això de perdonar a l'empresa aquest deute? No es pot condonar el deute d'aquesta manera.
S'ha d'admetre un informe de SOREA a 24h del ple? Hi ha una connivència entre l'empresa i vostés? 10 i 10 anys es va aprovar en un ple. Quin té més valor? El que es signa després en el contracte o el que es vota en un ple. Ens reservem el dret com a LFI de tirar endavant.
A. Profitós (ERC): El govern no s'ha comportat lleialment. Es va aprovar una moció un any abans que no s'ha complert la major part de la moció. Ens continuen enganyant.
Alcalde. Avui estem aprovant la resolució d'unes al·legacions. El debat de l'aigua és una desició política.

Votació     CIU ILFC PSC (2) ERC CXF PP TOTAL
A favor        X             X                             X     9
Abstenció                                           X            1
En contra           X                      X                    6

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
6
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!