2
0
Vota!

13.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa per a la millora de l'assignació de places en els centres educatius d'infantil i primària.

Atès que en cada període de preinscripció a les escoles del municipi s’està repetint els mateixos problemes en l’assignació de places i com a resultat hi ha famílies que es veuen obligades a portar els seus fills a centres molt distants del seu domicili utilitzant el seu propi transport privat en no existir un transport públic. Per tant, no s’està garantint el dret de proximitat a l’hora d’adjudicar les places públiques.

Atès que no s’ha solucionat, malgrat ser un tema sabut i debatut, la greu estigmatització social d’alguna escola del nostre municipi que cada any no completa les seves places en la preinscripció perquè famílies del seu entorn prefereixen altres centres escolars i això provoca que, finalment, se l’hi assignin alumnes les famílies dels quals no l’havien demanat per que no són del barri.

Atès que tots estem d’acord en les avantatges de la proximitat del domicili familiar a l’escola:

-   Perquè facilita d'anar caminant de casa a l'escola.

-   Perquè, quan els infants són més grans, fomenta l'autonomia perquè hi vagin sols.

-   Perquè crea xarxa al barri en el moment que s'hi acaben fent les activitats comunitàries (comprar, jugar) o també coneixent els veïnat que hi viu.

I també estem d’acord en les desavantatges de la llunyania:

  • Tots els anteriors en negatiu, més:
  • El foment de l’ús dels vehicles privats, poc sostenible avui en dia, i  amb el consegüent col·lapse als carrers que menen a l’escola
  • El malbaratament del temps utilitzat en el transport privat i dificultats de les famílies pel seu cost i, molt sovint, per l’increment del temps necessari. A això cal afegir l’increment de despeses en l’hora d’acollida del matí i de menjador.

Atès que un principi defensat i promogut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i per les persones expertes en pedagogia és la correlació entre el grau de proximitat de l’escola o centre educatiu i l’edat de l’alumnat, per raó de la seva progressiva autonomia: gran proximitat en escoles bressol i Primària, més relativa en educació secundària, i encara més en Batxillerats i Cicles Formatius.

Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Instar al govern municipal a la convocatòria, abans de finalitzar el curs escolar, d'un Consell Escolar Municipal Extraordinari per debatre i buscar solucions als problemes reiterats de les preinscripcions anuals del nostre municipi en els darrers anys.

Segon.- Instar a l'equip de govern a que es reuneixi amb les famílies afectades per tal d’obtenir possibles solucions.

Tercer.- Fer públic als mitjans de comunicació i perfils digitals de l'ajuntament l'aprovació de la present moció i el resultat de la votació de la mateixa, així com comunicar-ho específicament a la comunitat educativa, AMPES, inspecció educativa, direccions dels centres escolars públics i a tots els membres integrants del Consell Escolar Municipal.

Resultat del Ple:

JA. Aguilera (PSC): Ja s'han reunit amb les famílies i han fet arribar les demandes a la inspecció. Dates complicades consensuar amb la comunitat educativa. Proximitat no és l'única demanda que fan les famílies. Enguany les preinscripcions han anat millor, tot i que es pot seguir millorant.
Hi ha places per tothom quan des del departament ens volien retallar una línia. Comunitat i escola, bona feina de promoció. Una de les tasques a millorar és le transport públic.

Sra. Cassà (ERC): Constatem que es un tema que genera molt neguit a les famílies. Important que es pugui escollir l'escola. L'estigmatització de l'escola caldria revertir-la, s'ha tingut en compte des del patronat s'ha reorganitzat les subvencions a les escoles.
R. Bernabé (ILFC): La realitat es que de 3 línies a Bellavista, només se n'omple 1. Tenim un problema de fons. Fa uns anys vam fer una proposta de de dividir en dos zones i una escola que fes d'engranatge. Això es va aprovar al CEM i al ple es va desestimar. De les 5 escoles de primària només n'hi ha una que tingui un projecte educatiu diferent. El mes que ve presentarem una moció per traslladar els nens de primària cap a Bellavista, almenys cal facilitar a les famílies aquests trasllats. per solucionar el problema de fons cal plantejar on tenim el problema. Hem de fer atractiu les escoles que tenen menys atractiu per a les famílies.
JA. Aguilera (PSC). A Bellavista hem omplert 2 línies. Des del patronat s'està fent una gran feina, enumera un seguit d'actuacions (no s'entén el què diu). D'acord a portar al departament el que s'acordi al CEM.
M. Ginestí (CIU): Les direccions de les escoles van demanar poder fer una presentació en els mateixos termes. Altra història són les subvencions.
R. Bernabé (ILFC): Sr. Aguilera li prenem la paraula. Ho veiem molt complicat. L'estigmatització és a causa de la immigració.
F. Colomé (CIU): SI creieu que cal tenir dos àrees d'influència, i el CEM també, ho defensarem al departament.

Votació:    CIU ILFC PSC (2) ERC CXF PP TOTAL

A favor      X       X        X           X      X              15

Abstenció                                                       

En contra

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!