1
0
Vota!

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA SENYALITZACIÓ D'UN PAS EXCLUSIU PER A VIANANTS AL CAMÍ DE CAN MARIANO.

Proposa senyalitzar una franja dins del camí de Can Mariano, sense augmentar l’amplada actual de l’esmentat camí, per tal que quedi separada de la zona de circulació rodada i permeti caminar-hi amb seguretat.

Desenvolupament del ple:

Àngel Profitós (ERRC): Es va presentar fa un any una moció més completa que la que es presenta avui.
Rafa Bernavé (ILFC): Si crític. Hem parlat amb les famílies que hi estan d'acord. Ens crida més l'atenció és en l'accés des de Milpins, que hi ha hagut molts problemes. Com sempre, es va primer la teulada, i després cal pensar-ho tot després. Mal aparcament de les famílies. S'ha general molt més problemes. Cal pensar globalment com s'hi accedeix.
Se'ns va dir que l'actuació que es farien es coordinarien amb l'AMPA i la direcció, l'AMPA no en sap res.
sr. Marín (PSC): Comissió de mobilitat de l'ajuntament està integrada per tecnics, per inspecció de la policia i per membres de l'equip de govern. Es va apostar per camins o itineraris segurs. L'aposta del govern és per arribar a l'escola des d'un altre carrer.
Aguilera. Als consells escolars no hi ha hagut cap demanada. S'ha reunit amb totes les AMPES i no va venir el president d'aquesta AMPA.
Àngel Profitós (ERC): Remarquen aquest tram perquè és el que ja s'havia votat en l'anterior moció. La comissió de mobilitat, ha demanat les actes, i no se li han facilitat sinó els acords presos per la comissió. Els llegeix.
Francesc Colomé (CIU): El camí que es proposa no és un camí segur, segons l'inspector de policia. Si hi ha accidents no seran culpa de l'ajuntament.
Rafa Bernabé (ILFC): Asfaltem un camí i pensem primer en els vehicles i no en els vianants. La policia sap que s'aparca davant del gual d'urgència, i no fa res. Canviem direcció dels cotxes, cal comprometre's en certes actuacions.
Àngel Profitós (ERC): Se li faran arribar les actes? Cal dir a la gent quin és l'itinerari segur doncs.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP Total
A favor                x               x         x           7
En contra     X              x                      x   10

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!