1
0
Vota!

10 PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS INCLOSOS DINS DE L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LES SEVES BASES REGULADORES.

ATÈS que per tal d’incorporar diversos canvis normatius que han aparegut els darrers anys, matisar i millorar aspectes del procediment de concessió dels ajuts així com ampliar els edificis que es poden acollir als ajuts fent menys restrictius els requisits d’alçada per poder sol·licitar-los,

Es proposa aprovar inicialment l’Ordenança Municipal reguladora de la concessió d’ajuts per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de Les Franqueses del Vallès i les seves bases reguladores que s’adjunten com a annex al present acord.

Desenvolupament del ple:

sr. Marín (PSC): Canvis normatius. Gràcies a l'experiència recollida en altres convocatòries, s'ha anat modificant.
Àlex Vega (ILFC): Agrair la defensa al ple del regidor Marín. En aquest cas, l'endeutament no el veiem malament, però cal recordar que en l'inici del pla de barris es van fer un seguit d'estudis, com per exemple el tema dels incendis als blocs dels pisos. QUe no acabin aquest tipus d'accions en només subvencions sinó en tenir garanties en tots els temes de seguretat. I com se seguirà implementant el pla de barris en el tema social?
Àngel Profitós (ERC): Deixa en evidencia els seus companys de govern que no defensen els seus punts. Cal avisar que els ajuts s'ha d'incloure en la renta, caldria que no tinguin sorpreses.
sr. Marín (PSC): S'ha fet la informació fiscal pertinent. També s'incorpora a l'ordenança el tema tributari. Existeix un estudi fet de tot Bellavista, que s'actualitzarà tota la base de dades d'edificis de més de 25 anys. Estant contents del tema de la rehabilitació.
Francesc Colomé (CIU): Han estat lluitant per la prorroga del Pla de Barris. Data finalització és 31/12/2018. Directora del pla de barris va fer proposta per allargar-se el termini 6 mesos més. El president de l'AFM va comunicar que era una proposta ben treballada. 2a notícia, la generalitat fa un esforç, i assegura que el 31/12/17 pagarà tot el deute reconegut de 2015 i 2016. I tot lo altre a 1 any en data de reconeixement. Remodelació de la plaça de l'esbarjo via procés participatiu.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP Total
A favor         x       x       x      x       x      x   17
En contra
Abstenció

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!