0
1
Vota!

9 PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE PER L’AMPLIACIÓ DEL NOMBRE, I DETERMINACIÓ DE LES CARACTERISTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL.

Proposa:

Incorporar el lloc de treball de Coordinador/a de premsa en règim de personal eventual ampliant fins a dos llocs de treball en règim de personal eventual amb les característiques i retribucions d’aquest segon lloc en els termes següents:

Un Coordinador/a de Premsa amb retribució bruta anual de 35.977,38 Euros.

La descripció del lloc de treball és: Enllaç entre l’Alcalde, la Cap de Gabinet i l’àmbit de Comunicació i Informàtica en la coordinació de publicació de notícies, comunicació i protecció de dades i portal de transparència (disseny i gestió).

Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball en l’apartat de personal eventual en el sentit indicat d’ampliació d’un lloc de treball, fins el màxim de dos llocs de treball permesos legalment corresponents a personal de confiança

El nomenament correspon a l’Alcalde.

Desenvolupament del ple:

German López (ILFC): Entenem que és un càrrec de confiança, nosaltres no hi creiem, igual que altres partits que també ho deien durant la campanya electoral. Posen algu a dit i es fomenta el clientelisme. Per exemple el càrrec de confiança a l'àrea de serveis socials, que no tenim cap tipus de memòria de les seves activitats ni del seu pla de treball.
Àngel Profitós (ERC): Ara passarem a 2. Aquesta feina ja teníem una persona que L'Estaca desenvolupant, i que va deixar la feina. En el concurs per la plaça, només s'hi va presentar aquesta noia? No s'en pot fer un altre? No ho entenem.
Francesc Colomé (CIU): La llei de l'ARSAL, ho marca molt clar. N'hi poden haver 2, una la tenim a SS i l'altre em decidit que estigui a comunicació. Això no vol dir, que només mirin cap a un costat. Persona molt potent en l'àmbit municipal.
Rafa Bernabé (ILFC): En començar a l'alcaldia va acomiadar 2 persones de premsa perquè deia que el cost era excessiu. Però ara ja tornem a tenir un excés. Un partit de l'equip de govern va explicitar obertament que no volia eventuals en aquest ajuntament. En el primer càrrec de confiança, se'ns va presentar perquè feien falta els nostres vots perquè estaven en minoria. Ara com que ja no us fem falta, ni reunions ni explícitant-ho en l'expedient. el regidor de SS es va comprometre a fer un balanç sobre la feina feta.
Francesc Colomé (CIU): Les tasques estan molt decidides. Tema transparència sobretot, xarxes socials, pla de comunicació interna i externa i imatge corporativa. L'any 2011 es va fer un canvi en plena crisi, es van passar a capítol 2 i es va reduir la despesa. Els temps han canviat, sembla que estem sortint de la crisi.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP Total
A favor         x              x                       x     10
En contra            x                x       x             7
Abstenció

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!