0
1
Vota!

6 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015.

Es proposa aprovar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat municipal Les Franqueses Entorn Verd, SA i la societat municipal Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL, corresponents a l’exercici de 2015 i lliurar-los a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Desenvolupament del ple:

German López (ILFC): Retard molt gran. Quin és el motiu real? Com es que ens trobem en el 2017, aprovant els comptes del 2015.
Ferran Jiménez (CIU): Van fer comissió especial de comptes. Es van posar a exposició pública. No entén ara que preguntem això.
Rafa Bernabé (ILFC). Normativa preveu que el 30 d'octubre ja ha d'estar aprovat. Només preguntem el perquè. Senzill i concret.
Francesc Colomé (CIU): Ho demanarà i ja ho contestarà.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP Total
A favor          x            x                        x   10
En contra            x                x       x            7

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!