0
3
Vota!

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR V PER TAL D’ADAPTAR ELS PARÀMETRES URBANÍSTICS A LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES APLICABLES A LES ZONES INDUSTRIALS DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS .

Es proposa aprovar  definitivament el Pla Parcial del Sector V formalitzat a través del text refós que incorpora l’observació fixada per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona

Desenvolupament del Ple:

Sr. Ganduxé (CIU): La superfície mínima de parcela varia. Ocupació de parcela de 50 a 70%.
S'augmenten els usos compatibles amb d'altres, funerari, religiosos, restauració..

Sr. Rafa Bernabé (ILFC): Votarem en contra. Amb els temes de redimensionar les parcel·les hi estaríem d'acord, però amb els usos ho continuem votant en contra. Podríem entendre que comercials si, però d'altres usos no hi tenen cabuda. Cal més organització. Cal endreçar el territori.

Sr. A. Profitós (ERC): No votaran a favor.

Sr. F. Colomé (CIU): El polígon de Llerona el tenien al 20% i amb els canvis d'usos s'ha anat emplenant.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP (0) Total
A favor         x              x                                   9
En contra             x                        x                 5
Abstenció                              x                         2

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
5
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!