0
3
Vota!

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA I SEGONA ADDENDA DEL CONTRACTE FORMALITZAT AMB SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE A LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

Es proposa l'aprovació de la renovació del contracte d'abastiment d'agua per deu anys a Sorea a partir de:

- El contracte formalitzat en data 25 de març de 1997, per un període de deu anys i que finalitzarà el dia 25 de març de 2017.

- La proposta de renovació presentada per Sores que especifica:

  1. - Renovació de la concessió per 10 anys més
  2. - Confecció d’auditoria econòmica i de gestió
  3. - Creació d’una comissió de seguiment del contracte
  4. - Revisió de les tarifes al 2018 per repercussió del preu de compra d’aigua a ATLL, que haurà d’aprovar la comissió de seguiment. - Proposta d’inversió d’1.210.000 € en 2 anys, dels quals, el 10% és a fons perdut - Compensació del dèficit per l’increment del preu d’adquisició d’aigua no repercutit amb tarifes, amb l’excés de finançament de la tarifa de telemesura.
  5. - Fons de solidaritat a fons perdut e 60.000 €
  6. - Aportació a fons perdut de 50.000 € per promoure i desenvolupar al terme municipal activitats d’interès general
  7. - Cànon repercutible a tarifes de 0,0209 €/m3
  8. - Cànon no repercutible a tarifes de 0,03 €/m3

Es proposa, amés, aprovar una addenda que detalla: les inversions a realitzar, la instal·lació d'equips de telemesura, els canons, les tarifes, el patrocini i mesenatge de Sorea, les compensacions i la creació d'una comissió de seguiment.

Desenvolupament del Ple:

ILFC demana que es deixi el punt sobre la taula. L'acalde no deixa el punt sobre la taula. ILFC obre una pancarta.

Sr. F.Jiménez (CIU): explica que en la comissió extraordinària amb tots els grups municipals ja es van comentar els termes de la prorroga. Comenta que es farà un control molt més exhaustiu. Creació comissió de seguiment. Dóna garantia de la gestió. Proposta d'inversió 1.200.000€.

Sr. Rafa Bernabé (ILFC): Junta de Portaveus a resultes de la moció aprovada el passat mes de març de 2016. Es va passar directament al segon punt, a la proposta que fa SOREA. Aquest model no aporta res nou a la població de Les Franqueses. La millora de 1.200.000€ s'obtindrà del cobrament de les quotes a la població. Estem parlant d'una multinacional, no tenim capacitat de contrastar els números que ens presenta l'empresa. La comissió de seguiment ja havia d'estar funcionant des de l'última prorroga de fa 10 anys. On s'és vist una comissió en la qual l'empresa té vot? Des de quan la sobirania del poble passa pel vot de l'empresa concessionària. Tenim jurisprudència que ens diu que les pròrrogues no es poden realitzar repetidament, per això demanàvem que es deixés el punt sobre la taula. Per això hi havia la moció d'ERC en la qual hi vam votar a favor, el dret a l'aigua és un dret públic.

Sr.JA. Corchado PSC): Gestió transparent, rendició de comptes per assegurar l'administració de l'aigua de manera esficaç i democràtica. L'aigua sempre és de titularitat pública, però la seva gestió pot ser a partir d'una gestió privada. Parla de que no s'ha de tergiversar la realitat.

Sr. A. Profitós (ERC): 2a pròrroga que excedeix aquesta legislatura i la següent. La informació de la junta de portaveus es va donar al mateix moment, sense poder-la estudiar abans.
La comissió de seguiment estava prevista des del 1997. Prèstec encobert o no que pagarà la ciutadania. El cànon que cobrarà l'ajuntament serà més petit.

Sr. F. Colomé (CIU): Explicarà l'oferta de renovació. No remunicipalitzem, però tampoc privatitzem perquè ja estava privatitzat. Comissió paritària, hi està representat tot el ple de l'ajuntament, 50% empresa + 50% regidors/es, el desempat el té l'alcalde. Pla d'inversió que han proposat però concretarem nosaltres, passa a enumerar les inversions. Fons de solidaritat: 6.000€ / any.

Sr. Rafa Bernabé (ILFC): El 2018 no ho diuen, però tindrà un increment del preu d'aigua, que pagarem tots els abonats. No discutim si les millores són necessàries, sabem que ho són, el que posem en dubte és seguir amb la privatització. No es veu realment quin guany real tenim. La durada de les concessions s´ha de realitzar sense que es perjudiqui la  competència. públic contra privat, posició de el grup PSC envers el ATLL. Les gestions que han fet per veure si era viable o no, nosaltres no les hem vist.Demana que l'alcade es defineixi perquè sabem que ell estava per la remunicipalització, i arran del pacte amb el PSC han hagut de cedir. Hagués estat molt mé educat establir un procés clar, on tothom tingués la informació i segurament hauríem arribat a les mateixes conclusions, però no ens donen mai l'oportunitat.

Sr.JA. Corchado PSC): El rescat és un acte molt agressiu. Quan ens costaria a nosaltres rescatar l'aigua? Ho podriem sostenir amb els diners de Les Franqueses? Cal fugir de radicalisme ideològics. Tot no val en política. Més comunicació des del sector de l'aigua, dades contrastades i reals.

Sr. A. Profitós (ERC): Una part de les inversions els permetrà gastar menys, i ser més eficients, igual a pujar els seus beneficis. No ha contestat el fet que el cànon no repercutint, que nosaltres cobrem i que no va a pagar la factura de la gent baixa. 1997 van haver-hi dos grups que van votar en contra: PSC (un diferent d'ara) i ERC. Inicialment estava previst 10+10, ara ens comenten que +10, podem arribar fins als 50. Els amics de SOREA han estat requerits per ATLL per no pagar.

Sr. F. Colomé (CIU): SOREA no paga a ATLL perquè té un conflicte i consigna a notari. Van estudiar la remunicipalització. Una alcaldessa li va desaconsellar de formar part del CONGIAC. Creu en les externalitzacions. Preu de l'aigua, dades objectives de la Generalitat, dins del Vallès Oriental: som els segons que tenim el preu de l'aigua més barat, tenien en compte les dades de mitjana. S'ha fet una enquesta de satisfacció 103 enquestes telefòniques, encarregades a l'empresa SUEZ.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP (0) Total
A favor         x              x                                  9
En contra           x               x        x                 7
Abstenció
 

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!