0
1
Vota!

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2017.

Pla de xoc creat per l’equip de govern.
Pressupost augmenta per:
- Ingressos 2016 positius
- Accions de regularització i revisió en matèria tributària
- Gran tasca de gestió
Inversions:
- Centre cultural de Corró d’Avall
- Centre de dia a Bellavista
- Remodelació espais exteriors carrer Rosselló
- Vestuaris camp futbol 7 Bellavista
- Zona esportiva de Llerona
- Programa d’Ajuts a la Rehabilitació
- Programa d’Ajuts a la reordenació d’antenes a Bellavista
- Promoció ocupació d’aturats (subvencions empreses)
Patronat cultura i educació
- Augment 4%, no real (integren despeses que en exercicis anteriors estaven en altres
àrees municipals).

- Programa i servei C-17 (prevenció dependències), lloguer i subministrament elèctric de dos locals.
- Esforç per mantenir activitats de lleure per discapacitats durant vacances escolars.
- Millores edificis escolars
- Invesions: 1800€ per equipament informàtic.
Patronat municipal d’esports
- Mantenir els serveis
- Potenciant promoció esportiva, foment de l’esport
- Manteniment instal·lacions
- Augmenta respecte el 2016 preveu augment d’ingressos
- Per l’increment que es preveu del pressupost general de l’ajuntament per atendre necessitats de funcionament.
- Aportació al programa de beques d’accés a la pràctica esportiva per infants i joves inscrits en clubs del municipi.

Desenvolupament del Ple:

F.Jiménez (CIU): Els pressupostos més socials que mai s'hagin fet. No tenen l'obligació per normativa de facilitar certs serveis que si que s'ofereixen. 1 milió d'euros per a mesures socials. Deute financer ser'a de 10 milions (58%). Bones pràctiques en relació al consum dels subministraments elèctrics. Ajuntament com a referents en la qualitat dels serveis que presta.
G. López (ILFC): Retret al PSC, de tot el que s'hauria pogut aconseguir amb un govern en minoria. Multes foto-vermell: destinat a fins socials, i els altres anys? 1.800.000 és el prèstec que es demanarà a la diputació per pagar el centre cultural, que s'havia dit que es pagava amb el sector N. Que esperem obtenir del sectar N:
És el model de sempre de més inversió de totxo.
JA.Corchado (PSC): Troba estrany que ILFC no s'alegri de que destinin 800.000€ a fins socials.
A.Profitós (ERC): No necessitem més temps, el que necessitem es tenir espais per poder-ne parlar i fer-hi aportacions. El centre cultural: nineta dels ulls del govern. Amb la nova finalitat, les subvencions que es van cobrar, estan ben cobrades?? O hauran de fer una devolució de la subvenció.
F.Jiménez (CIU): ERC va aprovar els pressupostos de l'any passat.
R. Bernabé (ILFC): No s'han aclarit diferents coses. Com es finançarà el pla de barrris, que no pagarà la generalitat. No ens ha explicat pressupostos amb cap reunió. Ens endeutem més. Pla Rajoy: pagar proveïdors, pagar despesa i després inversions. Nosaltres estarem al costat de l'ajuntament si destina diners a tema social, però o en canvi si es realitzen inversions. Torna a demanar a PSC que responguin.
JA.Corchado (PSC): La diferència amb l'any anterior és la tarifació social.
A.Profitós (ERC): Torna a repetir la 1a intervenció.
F. Colomé (CIU): Llegeix la memòria que ha realitzat de resum dels pressupostos. 2 temes importants: regularització i revisió en matèria tributària.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP Total
A favor          x             x                       x    10
En contra           x                x        x             7

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!