0
1
Vota!

3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2017, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2016.

Les al·legacions presentades són del sr. Cutrina i d'ILFC.
La majoria d'al·legacions que ha presentat ILFC, van ser presentades conjuntament amb PSC l'any anterior.
Es desestimen les 19.
Algunes com ara:

4.- Es demana que la família monoparental sigui igual que la família nombrosa.
5.- Aquesta al·legació la va presentar ILFC com a moció, i tot i que es va aprovar, el govern va dir que l'entressin com a al·legació. Ara no l'accepten. Hi ha contradicció en la resposta de l'al·legació 6.

6. Taxa ús indegut immobles.
7.- Exempció de cobrament per muntar parades informatives. Es desestima , només s'accepta per entitats que estiguin al registre i d'interès municipal.
8.- Preus públics esports. Es demana que es baixin, però es desestima.

Desenvoulupament del Ple:

Àlex Vega (ILFC):. Malestar, n'estem tips. Més fàcil és dir que no perquè són propostes nostres.
D'altra banda, agafeu idees nostres, i les acabeu pervertint. Paguen bones idees amb diners bruts, com els del foto-vermell. Hem presentat 20 al·legacions, totes desestimades. PSC aquest any ha votat en contra a algunes al·legacions presentades
conjuntament amb nosaltres. Algunes que s'havien presentat i acceptat l'any passat, no s'han acceptat tal i com es van votar. Incoherència entre els preus públics del patronat de cultura i altre concessions.
A. Profitós (ERC): Mantindran el vot en contra.
F. Jiménez (CIU): Diu que ILFC s'ho pren malament. Diu que és igual qui les presenti. Sobre la 7a, sessió d'espais públics per a formacions polítiques. No existeix un cens d'entitats polítiques. 12a, es presentarà també al ple, ja ho sabíem. 13a, diuen que es farà un estudi el 2018, ara no poden fer el canvi en aquest moment. 9a, preus publics: tindran en compte, que tots els contractes o concessions de serveis públics, demanaran que els notifiquin els preus que apliquen. Però diu que no poden marcar els preus al detall.
Àlex Vega (ILFC): 14a, baixar IBI a les zones que no tenen els serveis bàsics. Altres es podien haver estimat parcialment i obrir el diàleg per treballar-la. Proposa fer reglaments com per exemple; generació d'ocupació. Dues taxes per habitatge: 1 sanció i l'altra per iniciar el procediment, com ajuntament BCN.
Marín (PSC): No es pot estimar, el que ja s'està fent. Posa dos exemples de taxes que diu que ja són superiors als percentatges que s'estan duent a terme. Parla de nou escenari, parla de coherència, que sempre n'ha tingut el PSC.
A. Profitós (ERC): Comenta que el regidor Marin hagués pogut intervenir en la 1a intervenció i no fer-ho en un 2n torn sense torn a rèplica.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP Total
A favor          x              x                      x   10
En contra           x                x          x          7

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!